Bewijsstukken voor registrant verification

Let op! Voor alle categorieën geldt dat je niet-essentiële informatie voor de identificatie (zoals geboorteplaats en -datum, geslacht en foto) mag weglaten!

Bij het verificatieproces controleren we je naam en adres. Bezorg ons dus alle nodige documenten om je naam en adres te kunnen verifiëren (zoals een kopie van je identiteitskaart en een nutsfactuur).

1 Registreerde je je domeinnaam als particulier of eenmanszaak binnen de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER)?

 • kopie van de voorzijde van de nationale identiteitskaart van de registrant
 • kopie van de houdergegevens van het nationale paspoort van de registrant
 • kopie van de voorzijde (indien kredietkaart versie) of de binnenzijde (indien papieren versie) van het nationale rijbewijs van de registrant
 • kopie van de binnenzijde van het internationale rijbewijs van de registrant
 • kopie van een recente factuur van een nutsbedrijf (gas, elektriciteit, water, internet) op naam van de registrant
 • uittreksel of kopie van een originele notariële akte waarin de naam van de registrant worden vermeld
 • kopie van een originele akte (van een bestuursorgaan) van een rechtspersoon met afstempeling door de griffie
 • elk ander (kopie van een) document of attest waaruit ondubbelzinnig de identiteit blijkt van de registrant en die niet publiekelijk beschikbaar is

2 Registreerde je je domeinnaam als particulier of eenmanszaak buiten de EU of EER?

 • kopie van de nationale identiteitskaart van de registrant
 • kopie van de houdergegevens van het nationale paspoort van de registrant
 • kopie van het nationale rijbewijs van de registrant
 • kopie van een recente factuur van een nutsbedrijf (gas, elektriciteit, water, internet) op naam van de registrant
 • uittreksel of kopie van een originele notariële akte waarin de naam van de registrant wordt vermeld
 • elk ander (kopie van een) document of attest waaruit ondubbelzinnig de identiteit blijkt van de registrant en die niet publiekelijk beschikbaar is

3 Registreerde je je domeinnaam voor een rechtspersoon (bedrijf of organisatie) binnen de EU of EER?

 • kopie van de voorzijde van de nationale identiteitskaart van een persoon (bv zaakvoerder) die de rechtspersoon vertegenwoordigt
 • kopie van een recente factuur van een nutsbedrijf (gas, elektriciteit, water, internet) op naam van de rechtspersoon
 • uittreksel of print van de contactgegevens van de rechtspersoon zoals opgenomen in het UBO-register
 • uittreksel of kopie van een originele notariële akte waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld
 • kopie van een originele akte (van een bestuursorgaan) van de rechtspersoon met afstempeling door de griffie
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel van een Kamer van Koophandel van een EU/EER-lidstaat waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel uit het bedrijvenregister van een EU/EER-lidstaat waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • elk ander (kopie van een) document of attest waaruit ondubbelzinnig de identiteit blijkt van de rechtspersoon en die niet publiekelijk beschikbaar is

4 Registreerde je je domeinnaam voor een rechtspersoon (bedrijf of organisatie) buiten de EU of EER?

 • kopie van de nationale identiteitskaart van een persoon (bv. zaakvoerder) die de rechtspersoon vertegenwoordigt
 • kopie van een recente factuur van een nutsbedrijf (gas, elektriciteit, water, internet) op naam van de rechtspersoon
 • uittreksel of kopie van een originele notariële akte waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel van een nationale Kamer van Koophandel waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel uit het nationale bedrijvenregister waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • elk ander (kopie van een) document of attest waaruit ondubbelzinnig de identiteit blijkt van de rechtspersoon en die niet publiekelijk beschikbaar is