Bewijsstukken voor registrant verification

Let op! Voor alle categorieën geldt dat je niet-essentiële informatie voor de identificatie (zoals geboorteplaats en -datum, geslacht en foto) mag weglaten! Enkel de gegevens die je opgegeven hebt toen je je domeinnaam registreerde zijn voor ons van belang.

Ben je een Belgisch particulier of rechtspersoon?

Stuur een van de volgende documenten naar verification@dnsbelgium.be:

 • kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de registrant
 • kopie van de houdergegevens op het paspoort van de registrant
 • kopie van de voorzijde (indien kredietkaart versie) of de binnenzijde (indien papieren versie) van het nationale rijbewijs van de registrant
 • kopie van de binnenzijde van het internationale rijbewijs van de registrant
 • kopie van een recente factuur van een nutsbedrijf (gas, elektriciteit, water, internet) op naam van particulier of rechtspersoon
 • uittreksel of print van de contactgegevens van de rechtspersoon zoals opgenomen in het UBO-register
 • uittreksel of kopie van een originele notariële akte waarin de naam van de particulier of de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld
 • kopie van een originele akte (van een bestuursorgaan) van een rechtspersoon met afstempeling door de griffie
 • elk ander (kopie van een) document of attest waaruit ondubbelzinnig de identiteit blijkt van de particulier of de rechtspersoon en die niet publiekelijk beschikbaar is
 • kopie van de factuur van je LEI -uitgever en je LEI-nummer
 • screenshot van je LEI-portal waarop je login-naam en bedrijfsgegevens te zien zijn

Ben je een particulier of rechtspersoon uit de EU?

Stuur een van de volgende documenten naar verification@dnsbelgium.be:

 • kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de EU-lidstaat van de registrant
 • kopie van de houdergegevens van het paspoort van de EU-lidstaat van de registrant
 • kopie van de houdergegevens op het rijbewijs van de EU-lidstaat van de registrant
 • kopie van de houdergegevens op het internationaal rijbewijs afgeleverd door de EU-lidstaat van registrant
 • kopie van een recente factuur van een nutsbedrijf (gas, elektriciteit, water, internet) op naam van particulier of rechtspersoon
 • uittreksel of kopie van een originele notariële akte waarin de naam van de particulier of de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel van een Kamer van Koophandel van een EU-lidstaat waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel uit het bedrijvenregister van een EU-lidstaat waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • elk ander (kopie van een) document of attest waaruit ondubbelzinnig de identiteit blijkt van de particulier of de rechtspersoon en die niet publiekelijk beschikbaar is
 • kopie van de factuur van je LEI-uitgever en je LEI-nummer
 • screenshot van je LEI-portal waarop je login-naam en bedrijfsgegevens te zien zijn

Ben je een particulier of rechtspersoon van buiten de EU?

Stuur een van de volgende documenten naar verification@dnsbelgium.be:

 • kopie van de nationale identiteitskaart van de registrant
 • kopie van de houdergegevens van het nationale paspoort van de registrant
 • kopie van de houdergegevens op het nationale rijbewijs van de registrant
 • kopie van een recente factuur van een nutsbedrijf (gas, elektriciteit, water, internet) op naam van particulier of rechtspersoon
 • uittreksel of kopie van een originele notariële akte waarin de naam van de particulier of de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel van een nationale Kamer van Koophandel waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • recent en eventueel gewaarmerkt (digitaal) uittreksel uit het nationale bedrijvenregister waarin de contactgegevens van de rechtspersoon worden vermeld en voor zover dergelijk uittreksel niet voor iedereen gratis publiek beschikbaar is
 • elk ander (kopie van een) document of attest waaruit ondubbelzinnig de identiteit blijkt van de particulier of de rechtspersoon en die niet publiekelijk beschikbaar is
 • kopie van de factuur van je LEI-uitgever en je LEI-nummer
 • screenshot van je LEI-portal waarop je login-naam en bedrijfsgegevens te zien zijn