MVO-jaarverslag 2022

Positieve impact op het milieu, de samenleving en de digitale wereld

Welkom bij het duurzaamheidsverslag van DNS Belgium voor het jaar 2022.

DNS Belgium wil, als beheerder van de .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen, de toonaangevende IT-organisatie in België worden op het vlak van duurzaamheid. Voor ons omvat duurzaamheid verschillende aspecten: ecologische impact, milieu-impact, maatschappelijke overwegingen en bestuurlijke aspecten. Het is onze primaire missie de maatschappij te dienen in het digitale domein, zonder winst na te streven. Een negatieve impact op de maatschappij voorkomen en de daadwerkelijke negatieve impact zo klein mogelijk houden is voor ons strategisch belangrijk. We willen een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en hen inspireren om duurzaamheid op te nemen in hun bedrijfsstrategieën.

We hebben lange- en korte termijnstrategieën om zo snel mogelijk de best-in-class status te bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat we over voldoende financiële middelen beschikken om dat doel te realiseren. Onze duurzaamheidsstrategie, die we in 2016 al definieerden, dient als basis hiervoor. Dit verslag biedt een overzicht van onze inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaamheid gedurende het afgelopen jaar.

Een van onze belangrijkste initiatieven is onze ecologische voetafdruk actief verkleinen. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd met maatregelen in België en elders. We betrekken actief onze leveranciers, partners en potentiële leveranciers bij inspanningen om hun eigen koolstofvoetafdruk te verkleinen en maatschappelijke en bestuurlijke aspecten aan te pakken.

We weten dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om een positieve impact te hebben. Precies daarom zijn we, naast onze milieu-inspanningen betrokken bij verschillende programma's en projecten, zoals Digital For Youth en Digitall. Via deze initiatieven helpen we individuen en groepen die minder kansen hebben dan de meerderheid van de burgers. Ze weerspiegelen ons streven naar een positieve impact op de samenleving.

Het is voor ons van cruciaal belang om het vertrouwen van de gebruikers van het Belgische internet zo hoog mogelijk te houden. Daarom blijven we constant investeren in maatregelen die de veiligheid van het Belgische internet verhogen, maar ook programma’s om fraude te voorkomen en op te sporen.

Als non-profitorganisatie in de digitale sector sluiten onze strategische bedrijfsdoelstellingen harmonieus aan bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. Behalve financiële beperkingen, zijn er dan ook geen grote obstakels die ons streven naar duurzaamheid in de weg staan. DNS Belgium streeft ernaar de minimumvereisten van overheden en klanten te overtreffen en om consequent meer te doen. Daarom nemen we deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). In 2022 kregen we dankzij onze jarenlange succesvolle deelname met trots de titel van SDG Champion. Deze beloont onze inzet om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties te bevorderen. Deze erkenning motiveert ons om door te gaan met ons werk en onze inspanningen verder te versterken.

We verwachten dat alle bedrijven in de komende jaren aan hun klanten zullen moeten tonen dat ze oprechte inspanningen leveren om producten en diensten op een duurzame manier aan te bieden. De grootste uitdaging voor DNS Belgium in de toekomst zal zijn onze partners, leveranciers en collega's in andere landen te motiveren om even veel duurzaamheidsacties te nemen.

Dit duurzaamheidsverslag biedt transparantie over onze inspanningen en resultaten. We zijn trots op onze resultaten, maar we zijn ons er ook van bewust dat er nog veel meer werk te doen is. We blijven ons inzetten voor duurzaamheid en blijven nieuwe manieren zoeken om een positieve impact te hebben op het milieu, de samenleving en de digitale wereld.

We nodigen je uit om verder te lezen. Zo ontdek je meer over onze duurzaamheidsinspanningen in 2022 en onze plannen voor de toekomst. Samen kunnen we een duurzamere en inclusievere wereld creëren.

Philip Du Bois

General manager DNS Belgium

Onze realisaties in 2022

SDG Champion

Dankzij onze inspanningen waarvoor we samenwerken met VOKA Vlaams Brabant, mocht DNS Belgium zich in 2020 als één van de eerste Belgische bedrijven rekenen die het charter van SDG Pionier kreeg. In 2022 werd ons maatschappelijk engagement beloond met een vijfde VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) in vijf jaar tijd én de titel van SDG Champion.

Een SDG Champion draagt met zijn duurzaamheidsbeleid bij aan een systeemverandering op globaal niveau. We streven naar een echte transitie op vlak van duurzaamheid. Een SDG Champion moet gedurende drie jaar acties opzetten rond elk van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dat is best wel wat voor een kleine organisatie als de onze.

Maatschappelijke impact met Digital For Youth

De grootste maatschappelijke impact in het kader van de SDG’s bereikten we via Digital For Youth. Vlak voor Kerstmis 2022 ging de 20.000e laptop bij Digital For Youth de deur uit. Deze laptops zamelen we in bij bedrijven en organisaties en verdelen die via de Koning Boudewijnstichting onder jongerenorganisaties. Daar maken we een wezenlijk verschil voor zowel de jongeren als de organisaties zelf.

Dankzij de laptops kunnen jongeren hun schoolwerk beter maken of vinden ze vlotter hun weg naar de arbeidsmarkt. De jongerenorganisaties kunnen met de laptops hun aanbod uitbreiden en bereiken op die manier een groter publiek. Ze krijgen daardoor ook een beter zicht op de noden en de uitdagingen van hun doelpubliek.

Veiliger internetten met Registrant Verification

In 2022 rolden we Registrant Verification verder uit. Daarmee controleren we volledig automatisch de gegevens die een domeinnaamhouder gebruikt wanneer hij een domeinnaam registreert. Omdat we dat doen nog voor we de domeinnaam vrijgeven, vermijden we dat domeinnamen geregistreerd worden met slechte bedoelingen. Veel cybercriminelen gebruiken immers valse gegevens wanneer ze een domennaam registreren.

Met Registrant Verification controleerden we in 2022 maandelijks tot 20% van alle registraties.

In dit MVO-jaarverslag geven we een overzicht van alle acties die we in 2022 hebben genomen op vlak van duurzaamheid. We volgen daarbij de structuur van onze duurzaamheidsstrategie. We rapporteren in overeenkomst met de GRI-standaarden (Global Reporting Initiative). Via de blokken hieronder lees je meer over onze realisaties in 2022 per pijler van onze duurzaamheidsstrategie.

DNS Belgium communiceert regelmatig over haar duurzaamheidsinspanningen -en initiatieven. Daarbij stellen we duidelijk wat onze impact is, welke risico’s en opportuniteiten daaraan verbonden zijn en hoe we onze stakeholders daarbij betrekken.

Jaarlijks stellen we een duurzaamheidsjaarverslag op waarin we rapporteren over de behaalde resultaten in het voorgaande jaar. We kijken hierbij ook naar de rapporteringen uit het verleden. Er zijn geen rechtzettingen van eerder gerapporteerde gegevens. De informatie over onze duurzaamheid initiatieven is wel gegroepeerd op onze website in een kennis hub rond duurzaam ondernemen. Daarmee willen we de informatie duidelijker en toegankelijker maken en zo de impact van onze initiatieven vergroten. We groepeerden er onze 19 topics per pijler van onze duurzaamheidsstrategie.

Dit verslag werd gepubliceerd in Leuven, op 1 september 2023. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie, het financieel verslag en de deelname en het auditverslag aan het Voka Charter duurzaam Ondernemen.  We dragen hierdoor bij aan de realisatie van SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie), subdoelstelling 12.6 (Bedrijven aanmoedigen duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus). Dit verslag is opgesteld in de periode juni - september 2023.

Dit MVO-jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn niet geconsolideerd in één verslag. Het proces voor het opstellen van het MVO-jaarverslag en het financieel jaarverslag verloopt niet gelijktijdig, omdat ze verschillende aspecten van de organisatie belichten en verschillende gegevens en informatie vereisen. Het auditverslag van de commissaris werd op 15 mei 2023 voorgelegd door de bedrijfsrevisor. Het werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 28 juni 2023 en gepubliceerd op 24 juli 2023.

Hiermee ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.