Nieuws

AnySurfer best practices (2)

27 juni 2019

Eén van de doelstellingen van DNS Belgium is het gebruik van het internet te promoten door het toegankelijker te maken voor onder andere mensen met een beperking.  Om onze eigen website toegankelijk te maken, hebben we heel wat inspanningen geleverd. En dat heeft geloond: de website van DNS Belgium heeft het AnySurfer-label gekregen.  

We delen graag onze ervaringen met het maken én onderhouden van een toegankelijke website. 

Leid mensen op  

In een vorig bericht gaven we al enkele tips om je website toegankelijk te maken, wanneer je die aan het ontwikkelen bent of laat bouwen. Maar een website is niet af wanneer hij door de webbouwer wordt opgeleverd. Je moet hem ook onderhouden: nieuwe inhoud toevoegen als dat nodig is, oude content verwijderen, eens een nieuwe afbeelding of download toevoegen… Alle aanpassingen die je doet moeten aan dezelfde toegankelijkheidseisen voldoen.  

Daarom is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de website goed weet wat toegankelijkheid betekent en wat het AnySurfer-label inhoudt. Je moet die mensen dus ook opleiden. Je kan 

  • medewerkers die de website inhoudelijk updaten leren hoe hun ze aanpassingen toegankelijk maken voor surfers met een beperking.  

  • mensen die je website technisch onderhouden een technische cursus over webtoegankelijkheid laten volgen.  

Zo zorg je ervoor dat het ‘toegankelijkheidsdenken’ dat vandaag misschien nog geen automatisme is, dat na verloop van tijd wel wordt bij al je medewerkers.  

Voorzie een toegankelijkheidsverklaring

Wanneer je moeite doet om je website toegankelijk te maken, is het interessant om daarover te communiceren. Dat kan je doen met een toegankelijkheidsverklaring: een pagina op je website waarin je uitlegt hoe toegankelijk je website is, hoe je dat getest hebt, welke onderdelen van de website niet toegankelijk zijn en welke alternatieven je voorstelt, en waar mensen terecht kunnen als ze toch problemen ondervinden.

Raadpleeg hier de toegankelijkheidsverklaring van onze website.

Toegankelijkheid is een must

Voor een aantal mensen is toegankelijkheid een must, maar eigenlijk is het nuttig voor iedereen. Door dnsbelgium.be toegankelijk te maken voor iedereen, willen wij de digitale kloof helpen verkleinen en andere bedrijven inspireren om hetzelfde te doen. Elke organisatie en elke onderneming heeft baat bij een toegankelijke website: op een commerciële site doen meer bezoekers een aankoop als ze niet met obstakels geconfronteerd worden.

We hebben heel wat inspanningen geleverd om een toegankelijke website te bouwen, omdat dat kadert binnen het duurzaamheidsbeleid van DNS Belgium. Dat duurzaamheidsbeleid steunt op vier pijlers: inspirerende werkplek, leider in security, digitaal bewustzijn en duurzaam ketenbeheer. Digitaal bewustzijn houdt onder andere in dat we het bewustzijn omtrent gebruik en misbruik van het internet willen verhogen, en kinderen, ouderen, digibeten en KMO’s ‘internet wise’ willen maken met programma’s op maat. In die context was het verkrijgen van een AnySurfer-label voor ons natuurlijk heel belangrijk. 

Zelf aan de slag

Wie zelf een AnySurfer label wil behalen voor zijn of haar website kan de nodige info vinden op http://www.anysurfer.be. Wij kunnen het alleen maar aanbevelen!

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.