Nieuws

#StandWithUkraine

20 april 2022

Uiteraard raakt de oorlog in Oekraïne ons heel diep. Zoals de rest van de wereld leven we mee met de mensen die het slachtoffer zijn van de oorlog, die have en goed en zelfs dierbaren zijn verloren, die op de vlucht zijn…

En uiteraard hebben we ons de vraag gesteld wat we vanuit DNS Belgium kunnen doen om de getroffen mensen te helpen. Uiteindelijk hebben we beslist twee acties op te zetten.

Laptops voor Oekraïense vluchtelingen

Via Digital for Youth maken we 100.000 euro en 200 computers vrij voor Oekraïense vluchtelingen die in België terechtkomen. Ons land vangt duizenden Oekraïners op en de overheid zorgt voor basisvoorzieningen zoals onderdak en voedsel. Het is niet evident om vanuit onze activiteiten en missie vluchtelingen te ondersteunen. Maar we kunnen wel een relevante bijdrage leveren door en voor extra IT-materiaal te zorgen.

Met de laptops die we via Digital For Youth inzamelen kunnen vluchtelingen contact houden met familie en vrienden die in Oekraïne zijn achtergebleven. De laptops kunnen hen ook helpen om onderwijs of taalcursussen in België te volgen en hier (digitaal) te integreren.

Quarantaine voor .be-domeinnamen verlengd tot 1 jaar

Verder willen we ook iets doen voor domeinnaamhouders in de getroffen regio. Wanneer een domeinnaamhouder zijn .be-domeinnaam niet verlengt, kan dat een bewuste keuze zijn. Maar het kan ook zijn dat de domeinnaamhouder de verlenging uit het oog verloor of niet tijdig heeft betaald. In dat geval is er een quarantaineperiode van 40 dagen. In die periode kan de domeinnaam niet door anderen geregistreerd worden. Zo heeft de domeinnaamhouder de tijd om zijn vergetelheid te corrigeren.

Voor domeinnaamhouders uit het getroffen oorlogsgebied, hebben we die quarantaineperiode opgetrokken van 40 dagen tot één jaar. Het is een klein gebaar maar zo beschermen we wel 2.000 .be-domeinnamen van domeinnaamhouders uit Oekraïne, Belarus en Rusland, voor wie de verlenging van hun domeinnaam wel eens het allerlaatste en allerkleinste van hun zorgen kan zijn.

En ja, we richten ons tot die drie landen omdat we ervan overtuigd zijn dat – ondanks de wreedheden die Rusland pleegt – in elk van die drie landen onschuldige mensen het slachtoffer zijn van een politiek spel dat boven hun hoofden wordt gespeeld.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.