Nieuws

DNS Belgium ondertekent Digital Inclusion Charter

17 september 2021

DigitAll brengt de verschillende regeringen van ons land en een dertigtal bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties samen rond digitale inclusie. DNS Belgium engageert zich al jaren om de digitale kloof in België te verkleinen. Het is dus niet verwonderlijk dat wij partner zijn van DigitAll. Samen met de andere partners ondertekenden we op 15 september het Digital Inclusion Charter.

Het belang van digitale inclusie

Online afspraken boeken, internetbankieren, digitaal lessen volgen of vergaderingen bijwonen. Onze wereld speelt zich steeds vaker online af. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nog steeds heeft 8% van de huishoudens in België geen toegang tot het internet. Vier op de tien Belgen hebben geen of onvoldoende digitale vaardigheden om bijvoorbeeld essentiële documenten te versturen naar de overheid. Ze kunnen hun belastingen niet invullen via tax-on-web, inloggen op hun online bank via IT’s me of online een document aanvragen bij de gemeente. 

‘Digitalisering is de sleutel tot een duurzame toekomst’

Digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting. Terwijl het digitale steeds belangrijker wordt, weegt de digitale kloof op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbaren. Dat is ineens ook de belangrijkste reden voor DNS Belgium om het Digital Inclusion Charter van DigitAll te ondertekenen. Ons doel is er uiteindelijk voor zorgen dat iedereen mee is in onze digitale maatschappij.

‘Digitalisering is de sleutel tot een duurzame toekomst’, zegt Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium naar aanleiding van de ondertekening. ‘Om zo veel mogelijk Belgen hierbij te begeleiden, ondersteunen wij dit charter en zullen wij de komende jaren verder onze initiatieven rond digitale inclusie blijven uitvoeren.  En dat zowel met DNS Belgium als met DigitalForYouth.be.’g

Digitale inclusie hoger op de agenda

DigitAll is de nieuwe naam van het initiatief dat BNP Paribas Fortis in november 2020 lanceerde onder de naam Digital Inclusion Ecosystem, met als bedoeling digitale inclusie hoger op de agenda te zetten.

Momenteel werken we aan drie concrete projecten: een nationale bewustmakingscampagne om het belang van digitale inclusie te onderstrepen, de digitale inclusie index, een tool waarmee organisaties, overheden en bedrijven de digitale inclusiviteit van hun dienstverlening kunnen aftoetsen , en een mobiele oplossing om moeilijk te bereiken doelgroepen digitale vaardigheden bij te brengen.

Het Digital Inclusion Charter

Samen met een dertigtal andere partijen zette DNS Belgium zijn handtekening onder het Digital Inclusion Charter. Het charter faciliteert de uitbouw van een netwerk rond digitale inclusie en draagt bij tot een grotere bewustwording van de digitale kloof.

Door het charter te ondertekenen verbinden we ons tot negen concrete engagementen:

  1. We willen de best practices om digitale inclusie te verbeteren in kaart brengen en delen.
  2. Met gemeenschappelijke acties gaan we de belemmeringen voor digitale inclusie wegnemen.
  3. We willen de top van onze bedrijven en instellingen aanmanen tot concrete actie.
  4. We willen digitale inclusie bij DNS Belgium verbeteren door interne opleiding te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.  
  5. Ook buiten onze eigen organisatie willen we de impact van het Digital Inclusion Charter vergroten.
  6. We gaan steun verlenen aan campagnes die digitale inclusie tot prioritaire doelstelling hebben, om zo de digitale kloof ook bij het grote publiek bekender te maken.
  7. Er wordt een procedure ingevoerd bij DNS Belgium om digitale inclusie bij medewerkers, klanten en begunstigden te bevorderen.
  8. We zullen acties ondernemen om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en gebruikers te wapenen tegen eventueel misbruik.
  9. Tot slot, zullen we ook de implementatie van het charter opvolgen en na drie jaar evalueren samen met de andere ondertekenaars, zodat er mogelijke vervolgstappen kunnen gedefinieerd worden.

We zijn ervan overtuigd dat we met die concrete engagementen niet alleen bewustwording creëren rond de digitale kloof, maar vooral een belangrijke rol kunnen spelen om oplossingen aan te reiken die een positieve impact hebben op digitale inclusie.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.