Nieuws

DNS Belgium wordt SDG Champion

26 oktober 2022

Op 25 oktober organiseerde de Vlaamse Werkgeversorganisatie VOKA voor de vijfde keer op rij de VOKA-Dag Duurzaam Ondernemen. Dat is het perfecte moment om Vlaamse bedrijven en ondernemers die volop inzetten op duurzaamheid in de kijker te zetten. Een speciale editie ook voor DNS Belgium, want we mogen dit jaar het langverwachte charter van SDG Champion in ontvangst nemen.

Van pioneer naar champion

Bedrijven die zich echt willen ontwikkelen tot duurzaamheidsexperten kunnen via een stapsgewijs engagement SDG Pioneer, SDG Champion en uiteindelijk SDG Ambassador worden.

Om te kwalificeren voor SDG Pioneer wordt van de deelnemende bedrijven verwacht dat ze gedurende drie jaar acties opzetten rond elk van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. In 2020 behoorde DNS Belgium tot de eerste Belgische bedrijven die het charter van SDG Pioneer in ontvangst mochten nemen.

Om in aanmerking te komen voor de titel van SDG Champion is er een wezenlijk groter engagement nodig. Een SDG Champion streeft naar een echte transitie en draagt met zijn duurzaamheidsbeleid bij aan een systeemverandering op globaal niveau.

Met DigitalForYouth is dat exact de impact die we nastreven. DigitalForYouth zamelt afgeschreven laptops in bij bedrijven, laat die refurbishen en verdeelt die dan onder instellingen, organisaties en vzw’s die met jongeren werken. We doen dat om digitale inclusie van kansarme jongeren te bevorderen. Sinds de opstart in 2020 hebben we ca. 20.000 laptops uitgedeeld aan jongeren. Met dit project vinkten we in één klap zes duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN af en lag de titel van SDG Champion binnen handbereik.

We zijn daar trots op, maar de duurzaamheidsambities van DNS Belgium reiken verder. Het charter van SDG Ambassador zou de ultieme bekroning zijn voor al onze inspanningen op vlak van duurzaamheid. Naast het behalen van het zesde VCDO-certificaat is het criterium hiervoor dat we een beleid opzetten rond mensenrechten. Wordt vervolgd dus. 

De duurzaamheidsambities van DNS Belgium reiken verder. Het charter van SDG Ambassador zou de ultieme bekroning zijn voor al onze inspanningen op vlak van duurzaamheid.

Bij de eerste SDG Champions in Vlaanderen

UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) reikt al enkele jaren duurzaamheidcharters uit aan bedrijven die zich actief inzetten om de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN te behalen. Het doel is om bedrijven te stimuleren een steviger duurzaamheidsbeleid te voeren, om die inspanningen voor duurzaamheid te belonen met een internationaal erkend certificaat en om een netwerk te creëren van duurzame ondernemers dat ervaringsuitwisseling mogelijk maakt.

VOKA is met het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) de officiële partner van UNITAR. Op de VOKA-dag in oktober zal VOKA voor het eerst in Vlaanderen de titel van SDG Champion uitreiken. En DNS Belgium is dus één van de gelukkigen. We zijn trots dat we het eerste bedrijf in Vlaams-Brabant zijn met die mooie titel. We hopen hiermee een inspirerend voorbeeld te zijn voor andere organisaties die hun duurzame ambities concreet willen maken.

Duurzaamheid als noodzaak

Een dag zoals de VOKA-dag Duurzaam Ondernemen kunnen we alleen maar aanmoedigen. Tijdens de break-outs op de VOKA-dag duurzaam ondernemen kaarten gastsprekers verschillende onderwerpen rond duurzaam ondernemen aan. Een van de sprekers van die dag is Arnaud Recko, onze sustainability officer. Hij zal het hebben over de duurzaamheidsstrategie van DNS Belgium en over alle inspanningen die we de voorbije jaren leverden om een duurzamere toekomst tegemoet te treden.

DNS Belgium ontwikkelde al sinds 2016 een strakke duurzaamheidsstrategie, waardoor we momenteel een voortrekkersrol hebben op vlak van duurzaamheid in het Vlaamse ondernemerslandschap. We weten hoe belangrijk ervaringsuitwisseling is als het gaat om het implementeren van duurzaamheidsdoelstellingen. Je kan volgens ons vandaag moeilijk om duurzaam ondernemen heen. Dat komt voor een groot stuk door de groeiende onrust op het internationale toneel met betrekking tot het klimaat.

Met duurzaam ondernemen gaat het niet om winnen.  Om een duurzamere toekomst voor iedereen te garanderen bereiken we als organisaties meer door elkaar onderling te inspireren en aan te zetten om duurzamere keuzes te maken.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.