Nieuws

De week van de geletterdheid 2020

07 september 2020

De digitalisering van onze samenleving gaat razendsnel. En in die samenleving is een digitale basiskennis even essentieel geworden als lezen en schrijven. De Week van de geletterdheid – van 7 tot 11 september 2020 – legt dit jaar de focus op een inclusief e-beleid, zodat niemand uit de digitale boot hoeft te vallen. 

Een inclusief e-beleid

Online afspraken boeken, videoconferenties, internetbankieren, digitaal huiswerk… De laatste tijd lijkt niemand aan de digitalisering te kunnen ontsnappen. Met het coronavirus op de hielen werd de digitalisering van onze maatschappij in een hogere versnelling gezet. Hoewel dit in bepaalde opzichten een logische, praktische en zelfs duurzame ontwikkeling is, hebben heel wat landgenoten moeite met de versnelde digitalisering. Tien procent van onze landgenoten tussen de 16 en 74 jaar maakten nog nooit gebruik van het internet. 

39 procent van de bevolking mist de basisvaardigheden om vlot wegwijs te raken op het internet, waardoor ze op digitaal vlak aan de zijlijn blijven. Voor hen dreigt sociale uitsluiting. Gelukkig hebben verschillende Vlaamse organisaties zich verenigd voor een inclusief e-beleid en willen ze via de Week van de Geletterdheid 2020 het belang van e-inclusie in de kijker zetten. Hiermee willen ze digitale uitsluiting wegwerken, computervaardigheden bij de bevolking versterken en vooral ook aandacht hebben voor digitale drempels. Zo hopen ze zowel het brede publiek, specifieke doelgroepen, als politici te informeren, sensibiliseren en tot actie aan te zetten om het probleem aan te pakken. 

Barometer van de digitale inclusie

Om een beter overzicht te krijgen van de oorzaken en gevolgen van digitale ongelijkheid in België, publiceert de Koning Boudewijnstichting nu de eerste Barometer van de digitale inclusie.  Digitale uitsluiting kan op drie verschillende manieren tot stand komen, waarmee telkens andere vormen van ongelijkheid zijn verbonden. 

  1. Ongelijke toegang tot digitale technologieën. 29% van de Belgen met lage inkomens beschikt thuis niet over een internetverbinding, tegenover 1% van de huishoudens met hoge inkomens.  
  2. Ongelijkheid omtrent digitale vaardigheden. Bijna vier Belgen op tien hebben geen of zwakke digitale vaardigheden. Hoe lager de inkomens en het opleidingsniveau, hoe groter het risico op digitale uitsluiting.
  3. Ongelijkheid in het gebruik van essentiële diensten. Alhoewel online dienstverlening eerder de regel dan de uitzondering wordt, heeft meer dan de helft van de mensen met een laag opleidingsniveau en lage inkomens nog nooit online administratieve verrichtingen uitgevoerd.

Digital for Youth.be

Samen met Close The Gap richtte DNS Belgium de vzw Digital for Youth.be op. Bedoeling is onder de vlag PC Solidarity jongeren een veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden en hun digitale vaardigheden bij te brengen. Dat doet DigitalForYouth.be door gebruikte laptops in te zamelen en te herstellen naar nieuwstaat, om die dan te schenken aan jongeren die ze het hardst nodig hebben. 

De lockdown onderstreepte nog meer het belang van computers en het internet voor schoolgaande jongeren. Om online les te kunnen volgen of schooltaken te maken is een computer uiteraard onmisbaar. Leerlingen die thuis geen pc of laptop ter beschikking hadden, dreigden een leerachterstand op te lopen in het thuisonderwijsverhaal. DigitalForYouth.be zette daarom een massale inzamelactie van bedrijfslaptops op.

In het voorjaar van 2020 slaagde het erin om maar liefst 15.000 laptops in te zamelen, waarvan er 12.000 in goed werkende staat konden worden hersteld. Die werden verdeeld onder jongeren die het thuis zonder eigen laptop moesten stellen. DNS Belgium gaat met Digital For Youth de komende maanden nog 5.000 extra laptops proberen in te zamelen en klaar te maken voor hergebruik. 

AnySurfer

DNS Belgium zet zich al lang in om het internet toegankelijk te maken voor iedereen. Niet alleen voor kwetsbare jongeren. Ook voor mensen met een beperking kan het internet een waardevolle tool zijn voor persoonlijke groei en communicatie. Bij hen is de nood aan goed toegankelijke en overzichtelijke websites groot. 

Als onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van DNS Belgium leverden we de nodige inspanningen om een toegankelijke website te bouwen die het AnySurfer-label behaalde. AnySurfer is een Belgisch kwaliteitslabel voor websites die toegankelijk zijn voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen en mensen met een handicap... Ze zijn ook goed raadpleegbaar op kleine beeldschermen en in iedere webbrowser. 

DNS Belgium leidt zijn medewerkers op om de website zowel inhoudelijk als technisch toegankelijk te houden voor digibeten en mensen met een beperking. We voorzien een pagina met een toegankelijkheidsverklaring, om onze surfers op de hoogte te brengen van de maatregelen die we hieromtrent nemen en van de beperkingen die onze website nog heeft op vlak van toegankelijkheid. 

Wablieft? Klare taal 

DNS Belgium doet zijn best om in klare taal te communiceren, zodat een grotere groep van de bevolking onze boodschappen begrijpt. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterde volwassenen of anderstaligen die pas Nederlands zijn beginnen leren. 

We volgen hiervoor de richtlijnen op van Wablieft, het centrum voor duidelijke taal. Zij geven tekstadvies aan iedereen die in klare taal wil leren schrijven. Met een opleiding door Wablieft dompelen we ook onze medewerkers onder in het ‘toegankelijkheidsdenken’. 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.