Nieuws

Met deze laptop kan ik eindelijk werken voor school

04 juni 2020

Meer nog dan anders merken we dat computers en het internet niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven. In deze tijden van thuisonderwijs blijken heel wat kinderen uit de boot te vallen omdat er thuis geen laptop of pc beschikbaar is. Situaties met twee thuiswerkende ouders en twee kinderen die online les volgen, zijn geen uitzondering. Dat vergt al een rigide planning wanneer er bijvoorbeeld drie laptops zijn, maar in heel wat kwetsbare gezinnen is er maar één of helemaal geen computer.

12.000 laptops

Om te vermijden dat jongeren een leerachterstand oplopen, stelde DigitalForYouth.be zich daarom eind maart tot doel 10.000 laptops in te zamelen bij bedrijven, die te refurbishen en dan te verdelen via de scholen naar jongeren die getroffen worden door de coronacrisis. 
 

‘We zijn met vier thuis en we hebben een computer die we delen. Omdat die niet altijd beschikbaar is maak ik mijn lessen op mijn gsm. Ik ga naar school om later elektricien te worden. Dankzij deze laptop kan ik mijn elektriciteitsschema’s op de computer te maken en kan ik ze bewaren.’

Leerling en lerares achter de laptop

Het project ging van start met de steun van het Vlaams Departement Onderwijs, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en de Duitstalige gemeenschap. Intussen worden er ook plannen gesmeed om de steun uit te breiden naar de Franstalige gemeenschap. Met die steun en met donaties van bedrijven heeft DigitalForYouth.be haar doel van 10.000 laptops intussen ruimschoots bereikt. 
We hebben bijna 15.000 laptops ingezameld dankzij de steun van gulle bedrijven. Daarvan hebben we meer dan 12.000 goed werkende laptops kunnen maken. Maar de vraag blijft toenemen en is nog steeds groter dan het aanbod, daarom gaan we door met onze actie’, zegt Arnaud Recko, bestuurslid van DigitalForYouth.be

‘DNS Belgium richtte in 2019 de vzw op samen met Close The Gap vzw. DNS Belgium deed dit vanuit haar visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en haar visie op de toekomst’, zegt Philip Du Bois, General Manager van DNS Belgium en voorzitter van DigitalForYouth.be. ‘Zonder de structurele steun van DNS Belgium was het niet mogelijk geweest om zoveel laptops in te zamelen en het grootste deel ervan klaar te maken voor hergebruik.'

Alle leerlingen een eerlijke kans geven

'Begin maart werd uit onze contacten met scholen al snel duidelijk dat er per school meerdere jongeren zijn die geen schoolwerk kunnen doen, omdat ze thuis geen computer hebben. Als je weet dat er in Vlaanderen alleen al meer dan 1.000 secundaire scholen zijn, kan je de nood inschatten.'

‘Nu ik de computer heb gekregen, moet ik geen rekening meer houden met wanneer mijn broers en zussen les hebben en kan ik de lessen gewoon volgen wanneer ze plaatsvinden. Deze computer betekent veel voor mij, want nu kan ik mijn laatste jaar met succes voltooien.’

In overleg met de overheden en de onderwijskoepels werd beslist om eerst het buitengewoon secundair onderwijs te bedienen en daarna de scholen die hoog scoren op de Onderwijs Kansarmoede Indicator. Vooral in Brussel, waar één op de drie kinderen in armoede opgroeit, is er een nijpend tekort aan laptops.

We zijn een school met vooral leerlingen uit het TSO en BSO en we hebben redelijk wat leerlingen die het moeilijk hebben. Wanneer de coronamaatregelen in voege traden, stelden we vast dat ongeveer de helft van onze leerlingen niet de juiste middelen had om thuis online les te volgen. Dankzij het project hebben we nu computers ter beschikking die we kunnen uitdelen zodat de leerlingen wel online de lessen kunnen volgen’, getuigt Valerie Van Damme, directrice van het Brusselse Instituut Anneessens Funck.

‘Ik had een computer maar die was helaas kapot. Ik werkte op mijn gsm, maar dat was voor bepaalde vakken zoals Dactylo echt moeilijk. Nu heb ik een computer en kan ik eindelijk goed werken voor school.’

Valentina

Dit gaat verder dan corona

‘We maken een selectie van de beste laptops en we herstellen die in nieuwstaat. Dat wil zeggen dat we alle bedrijfsgegevens die erop staan professioneel verwijderen. We maken de laptop grondig schoon en we installeren er nieuwe software op met licentie. Dan verpakken we de laptop professioneel en sturen we hem naar de scholen in de aantallen die ze gevraagd hebben’, zegt Philip Du Bois.

Het initiatief gaat ook verder dan deze coronacrisis. ‘Dit project draait rond de verdere digitalisering van het onderwijs. Leerlingen die in de komende dagen of weken een laptop krijgen, kunnen daar jaren de vruchten van plukken’, liet Philip Du Bois onlangs optekenen in DataNews. ‘Ze krijgen niet alleen een laptop, maar ontwikkelen ook de noodzakelijke vaardigheden die onontbeerlijk zijn in de digitale wereld waarin ze opgroeien.’

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.