Nieuws

Digital for Youth heeft een grote impact op jongeren én jongerenorganisaties

12 mei 2023

Om digitale inclusie in ons land te bevorderen richtte DNS Belgium samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op. Digital for Youth zamelt bij bedrijven afgeschreven laptops in en laat die in nieuwstaat herstellen. Daarna verdeelt het die laptops via projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting onder jongerenorganisaties.

Uit een recente impactstudie die DNS Belgium liet uitvoeren, blijkt nu dat de laptops die Digital for Youth verdeelt een wezenlijk verschil maken in het leven van jongeren en een grote impact hebben op de jongerenorganisaties.

Waarom een impactstudie?

Het is de missie van DNS Belgium om het internet in België voor iedereen toegankelijk te maken. Dat betekent dat we heel wat inspanningen doen om digitale inclusie te bevorderen. Digital for Youth is het belangrijkste initiatief op dat vlak.

‘DNS Belgium investeert ongeveer 80 procent van al haar middelen voor MVO-activiteiten in Digital for Youth. Niet onlogisch dat we van zo’n belangrijke investering willen weten wat ze opbrengt’, zegt Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator bij DNS Belgium en bestuurslid bij Digital for Youth. ‘Wanneer we het over opbrengst hebben gaat dat in de eerste plaats over maatschappelijke impact. Om die te kennen hebben we in samenwerking met Eva Wuyts van de UCLL meetinstrumenten ontwikkeld.’

Die impactstudie werd in 2022 uitgevoerd en bevroeg alle jeugdorganisaties die in 2021 laptops hebben ontvangen via Digital for Youth. ‘Als je zoals Digital for Youth een sociaal doel hebt, moet je ook onderzoeken welke veranderingen je in je doelgroep teweegbrengt. Dat gaat niet over hoeveel laptops je uitdeelt, maar over wat echt veranderd’, licht Wuyts toe. ‘Je kan je als organisatie tot doel stellen digitale inclusie te bevorderen en je kan daarom laptops inzamelen en uitdelen. Maar de grote vraag is dan hoe het ene voor het andere gaat zorgen.’

De laptops veranderen de levens van jongeren

Een eerste conclusie van de impactstudie is dat de gedoneerde laptops een wezenlijk verschil maken voor de jongeren en hun levens echt veranderen. Een direct gevolg van de acties van Digital for Youth is dat jongeren levensnoodzakelijke digitale vaardigheden ontwikkelen. Veel jongerenorganisaties organiseren met de laptops immers workshops digitale veiligheid en mediawijsheid, lessen programmeren of digitale contentcreatie.

‘Het is duidelijk dat de jongeren zich gewaardeerd voelen door wat ze leren, zowel binnen hun gezin als bij hun vrienden op school. Zij voelden zich deel uitmaken van een samenleving en niet langer een outcast.’

Omdat veel organisaties de laptops ook gebruiken voor huiswerkbegeleiding, zijn de jongeren beter mee met hun schoolwerk. De participatie aan het onderwijs verbetert, net zoals hun schoolresultaten. Hierdoor vermindert de schooluitval. Hetzelfde geldt voor arbeidsmarktbegeleiding, waar jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt zien vergroten.

Dankzij de laptops, de toegang tot het internet en de nieuwe digitale skills, connecteren jongeren gemakkelijker met leeftijdsgenoten en ontdekken ze nieuwe interesses en onontgonnen talenten. Uit de bevraging blijkt dat hun zelfvertrouwen toeneemt en ze het gevoel krijgen erbij te horen.

Enkele organisaties kiezen ervoor de laptops aan de jongeren te geven voor thuisgebruik. In dat geval zien we dat de komst van een laptop positieve gevolgen heeft voor het hele gezin. Ze kunnen deelnemen aan de digitale samenleving, contact opnemen met overheidsinstellingen en hun administratie elektronisch op orde brengen.

Laptops hebben een grote impact op jongerenorganisaties

De laptopdonaties van Digital for Youth hebben niet alleen een grote impact op de levens van de jongeren die de laptops krijgen of gebruiken. Ook voor de jongerenorganisaties zelf brengen ze positieve veranderingen met zich mee.

Driekwart van de bevraagde organisaties geeft aan dat de donatie hen geholpen heeft om hun doelstellingen op het vlak van digitale inclusie te realiseren. Met de laptops konden ze hun aanbod en activiteiten voor jongeren uitbreiden. Sommige bereiken daardoor ook een groter publiek.

‘Met de laptops konden we een uitleendienst ontwikkelen en ons aanbod uitbreiden en versterken. We gebruiken de laptops ook voor onze workshops media-educatie. Zo bereiken we een breder en gediversifieerder doelpubliek.’

Een breder aanbod en een groter publiek betekent niet alleen organisatorische groei, voor veel organisaties betekent het ook dat ze aan zichtbaarheid en geloofwaardigheid winnen, waardoor ze dan weer gemakkelijker partnerships kunnen aangaan, op het beleid wegen, zelf meer impact hebben.

Samengevat kunnen we gerust stellen dat de resultaten van de studie en de sociaal-maatschappelijke impact die Digital for Youth heeft zeer positief zijn. Waar wij ons samen met Eva Wuyts bij aanvang van de impactmeting de vraag stelden of we met het uitdelen van laptops ook ons maatschappelijk doel verwezenlijken, kunnen we nu met data bevestigen dat dat effectief het geval is.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.