Nieuws

Digital for Youth maakt écht impact

01 februari 2023

In oktober 2022 kwam de beoordelende jury van Digital For Youth samen bij de Koning Boudewijnstichting. Ze bogen zich over de 24 Nederlandstalige en 14 Franstalige dossiers die in het voorjaar waren ingediend. Na een grondige evaluatie viel de beslissing om in totaal 551 laptops en 16.350 euro toe te kennen aan 10 Franstalige en 15 Nederlandstalige projecten.

Digital For Youth – een van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen – ondersteunt duurzame projecten met maatschappelijke impact. Met Digital for Youth willen we digitale inclusie van kwetsbare jongeren zoveel mogelijk bevorderen. Het is het project dat we indienden om de titel SDG Champion in wacht te slepen. Om die titel en het bijhorende charter te krijgen, moet je sociale en maatschappelijke transitie teweeg brengen. Dat is precies wat we met DigitalForYouth.be beogen.

Met de laptops die we inzamelen willen we voor zoveel mogelijk jongeren een verschil maken.

Daarom kregen organisaties afgelopen voorjaar opnieuw de kans om hun project aan ons voor te stellen en een dossier in te dienen. De jury evalueerde alle aanvragen en selecteerde 25 projecten die écht impact maken.

We zetten graag twee van die projecten in de schijnwerpers. Het onderwijsproject ‘Jonge vluchtelingen leren digitaal leren’ in Lier ondersteunt jonge vluchtelingen én hun ouders om digitale vaardigheden te verwerven. Hierdoor kunnen ze sneller doorstromen naar het reguliere onderwijs, wat hun toekomst uiteraard ten goede komt. Aan de Franstalige kant stellen we graag het project van Port’Ouverte in Doornik voor. In dit jeugdhuis krijgen jongeren de kans om zelf aan de slag te gaan met robotica en computerprogrammatie. Zo ontpoppen ze zich van passieve digitale consumenten naar actieve en creatieve programmeurs die uiteindelijk in staat zijn om zelf videospelletjes te maken.

Jonge vluchtelingen leren digitaal leren

Het onderwijsproject van de organisatie Mondiale Werken Regio Lier bestaat al enkele jaren en richt zich op leerondersteuning van kinderen en jongeren. Dat gebeurt bij de jongeren thuis, op school of in de lokalen van de organisatie met vormingsmodules, ondersteuning en coaching. Ze betrekken hier zelfs de ouders bij en hopen in de toekomst een onthaal- en ontmoetingsruimte te openen waar de jongeren en hun ouders kunnen langskomen om hun smartphone of tablet op te laden, de wifi te gebruiken of te printen.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting startten ze in het verleden al twee mooie projecten die voor meer inclusie van kwetsbare jongeren zorgden. Een van die twee projecten, ‘Jonge vluchtelingen leren digitaal leren’, blijkt na twee jaar zo succesvol dat ze het nu met de steun van Digital For Youth willen uitbreiden. 

Jonge vluchtelingen moeten omgaan met heel wat uitdagingen. Ze moeten een nieuwe taal leren, ze leven in een gezin met geen of een beperkt inkomen, ze hebben geen sociaal netwerk waarop ze kunnen terugvallen en vaak hebben ze gebrekkige digitale vaardigheden.

Zonder laptop of digitale vaardigheden is het moeilijk om taken en h uiswerk te maken en om te connecteren met leeftijdsgenoten.

Zonder laptop of digitale vaardigheden is het moeilijk om taken en huiswerk te maken en om te connecteren met leeftijdsgenoten. ‘We zijn het project 'Jonge vluchtelingen leren digitaal leren' gestart omdat we vaststelden dat veel jonge vluchtelingen niet over een laptop beschikten of een laptop met te veel anderen moesten delen’, luidt het bij de organisatie. ‘We merkten ook dat velen moeite hebben om de programma's te gebruiken. Door het afstandsonderwijs tijdens de coronapandemie zijn die problemen nog duidelijker geworden.’

De impact van dit project is onmiskenbaar. De jonge vluchtelingen die toegang hebben tot een laptop kunnen les volgen – al dan niet vanop afstand – en schoolopdrachten maken. Ze breiden hun sociale netwerk uit en dankzij de digitale vorming en persoonlijke ondersteuning leren ze ook effectief met de computer werken.

Van gamer tot junior programmeur dankzij Port’Ouverte

Het jongerenhuis Port’Ouverte in Doornik faciliteert sinds enkele jaren roboticaworkshops voor jongeren. Op vraag van de jongeren zelf geven ze sinds 2021 ook workshops om te leren programmeren.  Ze proberen de deelnemers in een moeite ook bewust te maken van de gevolgen van de automatisering en het ethisch aspect daarvan.

De jongeren die komen aankloppen bij Port’Ouverte zijn vaak inwoners van de sociale woonwijken in en rond Doornik. Het zijn jongeren die meestal minder toegang hebben tot computers of die enkel gebruiken om te gamen en te surfen op het internet. Port’Ouverte wil jongeren prikkelen om hun grenzen te verleggen en echte digitale creators te worden. Als beginnende programmeurs maken ze kennis met ‘de andere kant’ van de digitale wereld en leren ze gaandeweg hun eigen websites en videospelletjes maken.

De jongeren starten de workshops vaak met beperkte computervaardigheden en worden geleidelijk aan zelfredzamer waardoor ze hun eigen creatieve project op poten kunnen zetten.

Bij Port’Ouverte hechten ze ook belang aan kritisch denken en het ethische aspect van technologie waardoor de jongeren dieper gaan nadenken over de mogelijke impact van hun (toekomstige) creaties.

Een bijkomend doel van het jongerenhuis is om de onderlinge hulpvaardigheid en het samenhorigheidsgevoel onder de jongeren aan te wakkeren. Ze worden gestimuleerd om elkaars eerste aanspreekpunt te zijn als ze tegen moeilijkheden aanlopen.

Port’Ouverte denkt eraan om in de toekomst zelf hun eigen tools te ontwikkelen, zoals een eigen chat of online platform voor alle leden van het jongerenhuis en een smartphoneapplicatie waardoor jongeren met elkaar kunnen connecteren en kennis uitwisselen.

De populariteit van dit project blijft stijgen waardoor Port’Ouverte helaas continu inschrijvingen moet weigeren. Het ontbreekt hen eenvoudigweg aan computers. Meer en beter ICT-materiaal maakt het mogelijk om de workshops te laten doorgaan in twee leeftijdscategorieën en om meer workshops te organiseren waardoor een groter aantal jongeren de kans krijgt om zich op deze creatieve, speelse en vervullende manier te digitaal ontwikkelen.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.