Nieuws

DNS BELGIUM krijgt VN-Charter ‘SDG Pioneer’

27 oktober 2020

De Vlaamse Werkgeversorganisatie VOKA organiseerde op 27 oktober voor de derde keer de VOKA-Dag Duurzaam Ondernemen. Het moment bij uitstek om bedrijven en ondernemers die volop inzetten op duurzaamheid, in de kijker te zetten. Eregast en VN-afgevaardigde Nikhil Seth reikte die dag aan verschillende Vlaamse bedrijven het certificaat ‘Sustainable Development Goals-Pioneer’ uit. Ook DNS Belgium nam het charter met trots in ontvangst en mag zich nu SDG Pioneer noemen.

Grote ambities

UNITAR (United Nations Institue for Training and Research) een organisatie van de VN die zich richt op opleiding en onderzoek reikt duurzaamheidscharters uit aan bedrijven die zich actief inzetten om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Er bestaan specifieke voorwaarden om te kwalificeren voor een duurzaamheidscertificaat. Een organisatie die drie keer het VOKA-charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) binnen een periode van vijf jaar behaalt, kan de titel ‘SDG-Pioneer’ krijgen. Wij behaalden het VCDO drie keer op drie jaar tijd, onder meer door onze inspanningen om klimaatneutraal te worden en te streven naar duurzame mobiliteit.

Bedrijven die duurzaam ondernemen naar een nog hoger niveau tillen en vijf keer het charter krijgen, mogen zich SDG Champion noemen. Na zes keer word je ten slotte SDG Ambassador. Hiervoor moet je onder andere de integratie van duurzaamheid in je bedrijfsvoering kunnen aantonen, iets waar we bij DNS Belgium al een paar jaar flink mee bezig zijn. De ambitie is dan ook niets minder dan binnen drie jaar SDG Ambassador te worden.

Organisaties inspireren

Met de Dag Duurzaam Ondernemen wil VOKA vooral de bedrijfswereld inspireren en meer bedrijven aanzetten om duurzame keuzes te maken. Het programma van de dag geeft dan ook ruimte aan verschillende sprekers die hun persoonlijke expertise op vlak van duurzaamheid binnen organisaties uiteenzetten.

Ook onze duurzaamheidscoördinator Arnaud Recko (foto) komt die dag aan het woord. Hij zal het het tijdens een break-out sessie hebben over het verlengen van de levensduur van een product. Dat is precies wat we doen met DigitalForYouth.be. Met de inzamelactie van DigitalForYouth.be zorgden we er immers voor dat meer dan 13.000 reburbished laptops hun weg vonden naar scholieren. Voldoende materiaal dus voor een interessant relaas over het onderwerp.

Duurzaamheidsinspanningen van DNS Belgium

Duurzaam ondernemen is voor DNS Belgium meer dan window dressing. Het is een fundamentele waarde in onze organisatie die het kader schept voor al onze activiteiten en onze bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zat altijd al in ons DNA, maar we hebben het in 2016 echt geconcretiseerd door het implementeren van een doordachte duurzaamheidsstrategie.

Die strategie bestond uit verschillende pijlers waarvoor we ons elk jaar blijven inzetten.

Een inspirerende werkplek vormen

We zetten ons actief in voor de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers via opleidingen, workshops die gericht zijn persoonlijke en professionele groei. We moedigen gezonde voeding en beweging aan via een fit@work-programma.

Leider in cybersecurity zijn

We innoveren ons beveiligingsbeleid continu. We werden lid van de Cyber Security Coalition en namen verschillende initiatieven die ervoor zorgden dat het internet in België robuuster kon worden. We nemen verschillende acties op vlak van fraudebestrijding en kunnen nu met behulp van de FOD Economie versneld frauduleuze websites van de .be zone halen.

Digitaal bewustzijn creëren

Met Codekrakers, een episode voor Ava & Trix, ontwikkelden we voor lagere scholen een lesmodule over de werking van het internet. De vzw DigitalForYouth richtten we op om gebruikte laptops in te zamelen voor kansarme jongeren en de digitale kloof in ons land verder te dichten. We volgen de AnySurfer-richtlijnen zodat ook mensen met een beperking toegang hebben tot onze website.

Streven naar een duurzame keten

We hebben sinds de nulmeting van 2017 een klimaatplan op om deze ecologische voetafdruk te reduceren. Vergeleken met 2016 daalde ons direct energieverbruik in 2017 met 48 procent. Mobiliteit maakt ongeveer de helft van onze totale CO2-uitstoot uit. Door sterk in te zetten op een duurzamer woon-werkverkeer konden we de uitstoot van onze mobiliteit in 2019 met bijna 30 procent verminderen. De CO2-uitstoot die we niet kunnen reduceren, hebben we gecompenseerd. Dat deden we door de Gold Standard VER-projecten (Verified Emission Reduction) van Carbon Footprint te sponsoren.