Nieuws

Online aanwezigheid ondernemers bleef stijgen in 2021

24 februari 2022

Bij het begin van elk jaar blikken we met Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium, terug op het voorbije jaar en de trends in wereld van de domeinnamen. Maar Philip licht ook de plannen en ambities voor 2022 toe.

Meer .be-domeinnamen door corona


In 2020 is het aantal .be-domeinnamen sterk gestegen, waarschijnlijk omdat corona een versnelde digitalisering van onze samenleving met zich meebracht. Die trend zette zich – weliswaar minder fors – verder in 2021. 

Philip: ‘De meeste ondernemers die hun zaak online brachten door de coronacrisis, hadden die stap waarschijnlijk in 2020 al gezet. Als we het ‘precoronajaar’ 2019 als referentie nemen, zien we een pak meer domeinnaamregistraties in 2021. Maar wat nog beter nieuws is voor de digitalisering van onze economie: de nieuwe registraties uit 2020 blijken geen eendagsvliegen te zijn. In 2021 vernieuwden heel veel mensen hun domeinnaam van 2020. Daaruit maken we op dat er een groot percentage van die domeinnamen ook daadwerkelijk gebruikt werden.'

Welke belangrijke doelstellingen heeft DNS Belgium in 2021 behaald?


Philip: ‘Operationele stabiliteit en efficiëntie blijven onze belangrijkste doelstellingen en daar realiseerden we in 2021 een clean sheet, zoals ze in voetbaltermen zeggen. We hebben geen enkele steek laten vallen op het vlak van kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat betekent dat de surfervaring naar sites met een .be-domeinnaam optimaal was.

Voor klanttevredenheid scoorden we elke maand beter dan het vooropgestelde doel. En dat voor het eerst, sinds we dit meten. We leggen de lat sowieso hoog voor onszelf. We trachten iedereen die ons belt met een internetprobleem te helpen, zelfs al heeft het hoegenaamd niets met domeinnamen te maken. Tot slot scoren we al enkele jaren na elkaar erg goed qua personeelsmotivatie. Dat is ook één van onze belangrijke strategische KPIs.’
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Digital for Youth is een belangrijk initiatief op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het aantal gedoneerde laptops was een pak minder dan in 2020, maar de resultaten zijn nog altijd heel mooi. 

Philip: ‘2020 was een onverhoopt succes voor Digital for Youth. We konden bijna 15.000 laptops uitdelen. In 2021 kwamen we aan bijna 4.000. De markt van de laptops heeft te kampen met een tekort aan chips. Als bedrijven moeten wachten op nieuwe laptops, doen ze de oude niet weg en krijgen wij er geen te pakken. Initieel gingen we met Digital for Youth uit van 1.500 laptops per jaar. Dan is 4.000 laptops lang niet slecht. Voor 2022 hopen we hetzelfde te realiseren als in 2021.’

Wat zijn andere plannen en ambities van DNS Belgium op het vlak van MVO? 


Philip: ‘We zetten verder in op het ‘Charter Duurzaam Ondernemen’. Daarbij engageren we ons om een 20 à 30-tal acties per jaar te doen, verspreid over de 17 SDG’s van de Verenigde Naties. We ambiëren de titel van SDG-ambassadeur te behalen tegen 2025. Een van de meest besproken maatregels uit 2021 is de vervanging van alle bedrijfswagens door full EV’s. Dat plan voeren we de komende 4 jaar uit. In 2022 zal het wagenpark voor 1/3e bestaan uit elektrische voertuigen om in 2025 volledig elektrisch te worden.’

‘We willen de komende jaren vooral andere spelers motiveren of inspireren om ook hun steentje bij te dragen aan het klimaat. We delen onze kennis met onze Europese peers, omdat de meest voor de hand liggende klimaatmaatregelen ook positief zijn voor de financiën. Die boodschap werkt dikwijls zeer overtuigend. En verder werken wij met 400 partners om onze .be-domeinnamen op een makkelijke manier bij de eindgebruikers te brengen. Ook die partners willen we aanzetten om duurzamer te worden. Let wel, er zijn al vele partners met een eigen duurzaamheidsprogramma.’
 

Focus op cybersecurity


Cybersecurity blijft een belangrijke focus van DNS Belgium. Registrant verification is een initiatief uit 2021. Waren er nog andere initiatieven op dat vlak? 


Philip: ‘Aan Registrant Verification’ werkten we vooral in 2020-2021. In 2022 automatiseren we die controle bij nieuwe domeinnaamregistraties gradueel. Tegen het einde van dit jaar willen we de identiteit van de domeinnaamhouders bij alle nieuwe registraties van domeinnamen checken. Wie zijn identiteit bekend maakt voor een domeinnaamregistratie zal niet snel geneigd zijn om die domeinnaam te misbruiken voor phishing , om malware te verspreiden of voor andere frauduleuze praktijken.’
 

We hebben verschillende initiatieven in onderzoeksfase, zoals ons predict phishing model. Daarmee trachten we te voorspellen of sommige nieuw geregistreerde domeinnamen zullen misbruikt worden voor phishing. We gebruiken hiervoor artificial intelligence en we werken nauw samen met de KULeuven.

DNS Belgium controleert o.a. registratiegegevens van domeinnaamhouders sneller, gaat fake webshops sneller offline te halen. Merkt het grote publiek iets van die verhoogde inspanningen tegen cybercriminaliteit? 


Philip: ‘Dat is moeilijk te zeggen omdat je het totale aantal valse webshops of domeinnamen die criminelen gebruiken voor oplichting natuurlijk niet kent. We zien wel dat we in 2021 meer domeinnamen op non-actief hebben gezet, dan de voorbije twee jaar. Werden onze methodes efficiënter of was er meer misbruik? Dat blijft een kat-en-muisspel. Maar gezien onze heel actieve aanpak van fraude, gaan we er wel van uit dat .be een redelijk zuivere zone is.
 

Moet er nog veel aan bewustmaking gedaan worden op het vlak van cybersecurity?


Philip: ‘Ik heb het gevoel dat het grote publiek zich stilaan bewust wordt van de gevaren van cybercrime. We hoorden de laatste jaren zoveel verhalen van bedrijven die werden opgelicht met phishing of ransomware. Meer en meer mensen beseffen toch dat ze een minimale vorm van bescherming nodig hebben online. Maar uiteraard zijn we nog niet waar we moeten zijn. Daarom blijven wij ook inzetten op campagnes voor specifieke doelgroepen, die we willen bewust maken van de gevaren in de cyberwereld en hoe ze zich daartegen kunnen wapenen.’
 


Op Europees niveau speelt de NIS2-richtlijn die er zit aan te komen, een vooraanstaande rol. Daar kunnen heel wat nieuwe verplichtingen uit voortkomen voor spelers zoals DNS Belgium. 
‘Die wij wel toejuichen, voor alle duidelijkheid’, aldus Philip. ‘Wij anticiperen zelfs op een aantal van die regels omdat wij zelf ook echt geloven dat die de cybersecurity ten goede komen. Het Registrant Verification-project is daar een voorbeeld van.


‘Daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei uitspraken van gegevensbeschermingsauthoriteiten in Europa die volgen op de GDPR. Misschien hebben die niet rechtstreeks een invloed op de Belgische situatie. Maar ze zijn zeker belangrijk om te volgen omdat de GBA in België op elk moment een gelijkaardige uitspraak kan doen. Sommige van die uitspraken doen ons grondig nadenken over onze huidige cloud-oplossing bij AWS. Het is goed dat wij onze beslissingen en keuzes van enkele jaren geleden opnieuw tegen het licht houden en zien of ze nog steeds juist zijn in een veranderde context. Er staat dus wel wat te gebeuren in 2022.’
 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.