Nieuws

Ook in 2022 overtreffen we onze klimaatdoelstellingen

21 april 2023

Jaarlijks berekent Ecolife de klimaatvoetafdruk (carbon footprint) van DNS Belgium. Het doet dat in het kader van ons duurzaamheidsbeleid. Een klimaatvoetafdruk van een bedrijf geeft de invloed van dit bedrijf op de opwarming van de aarde weer in cijfers.

De klimaatvoetafdruk van DNS Belgium in 2022 bedraagt 131 ton CO2eq. Dat is 0,075 kg CO2eq per domeinnaam. Een stijging van 8,1% ten opzichte van het jaar voordien, en een daling van 29,9% ten opzichte van 2019, het referentiejaar van voor de coronapandemie. Ondanks de stijging wordt de klimaatdoelstelling voor 2022 ruimschoots behaald.

In zijn berekening deelt Ecolife onze klimaatvoetafdruk op in 3 scopes:

  1. Scope 1 (directe emissies) bestaat uit directe broeikasgasemissies op de site of van eigen bedrijfswagens. Het gaat om het eigen brandstofverbruik voor verwarming, machines en mobiliteit, evenals eventuele lekkages van koelgassen uit koelinstallaties. Scope 1 vertegenwoordigt 34,9% van onze uitstoot.
  2. Scope 2 (indirecte emissies gerelateerd aan elektriciteit) bestaat uit indirecte broeikasgasemissies ten gevolge van het direct verbruik van aangekochte elektriciteit op de site (ook die van onze datacenters). Deze indirecte emissies hebben maar een klein aandeel in onze totale uitstoot (2,9%).
  3. Scope 3 (overige indirecte emissies) bevat alle overige indirecte emissies en bepaalt het grootste deel (62,2%) van onze klimaatvoetafdruk. Het gaat dan over emissies voor de productie van aangekochte producten (goederen en diensten), de verwerking van afval, het woon-werkverkeer, het transport, de dienstverplaatsingen exclusief eigen bedrijfsvoertuigen en de bezoekersmobiliteit.

De mobiliteit van werknemers is met 41,9% de voornaamste uitstootpost. De vaste materiële activa leveren met 39,7% de tweede grootste bijdrage aan de klimaatvoetafdruk. Buitenlandse dienstverplaatsingen (9,6%) zorgen voor het derde grootste aandeel in de klimaatvoetafdruk.

Mobiliteit is gestegen tegenover 2021

Een klimaatvoetafdruk wordt uitgedrukt in CO2equivalenten, afgekort als CO2eq. Dat is zo, omdat er natuurlijk heel wat gassen verantwoordelijk zijn voor de totale emissie. Met CO2eq is het mogelijk de effecten van de verschillende gassen met elkaar te vergelijken. Zo is 1 ton methaan bijvoorbeeld het equivalent van 34 ton CO2.

Onze totale klimaatvoetafdruk is in 2022 met 8,1% gestegen tegenover 2021. De voornaamste reden hiervoor is het vliegverkeer. In 2021 waren er in de nasleep van COVID geen buitenlandse dienstverplaatsingen. In 2022 werd 57.168 km met het vliegtuig afgelegd, wat resulteert in 13 ton CO2eq.

Ondanks de lichte stijging van onze uitstoot in 2022 doen we het nog altijd veel beter dan de vooropgestelde reductie- en referentiescenario’s.

Doordat we in 2022 een deel van onze tijd weer op kantoor doorbrachten (thuiswerk daalde van 84% in 2021 naar 65% in 2022) is er een toename van 165% in de aankoop van kantoormateriaal en printpapier. Het zorgde ook voor meer woon-werkverkeer. De mobiliteit van onze medewerkers veroorzaakte 3,8 ton CO2eq meer dan in 2021. Belangrijke kanttekening hierbij is dat we in 2022 van 32 naar 35 VTE’s zijn gegaan.

Energieverbruik is sterk gedaald tegenover 2021

Ons elektriciteitsgebruik is in 2022 dan weer drastisch gedaald. Waar we in  2021 nog 58.440 kWh gebruikten is dat in 2022 amper 15.736 kWh. Dit is te danken aan een aantal energiebesparende maatregelen:

  • ledverlichting
  • minder capaciteitsverbruik door ons datacenter op kantoor
  • daardoor ook minder elektriciteitsverbruik van de airconditioning
  • het verwijderen van de drankautomaat

Ook voor de vaste materiële activa is er een daling van 10,5% (51,9 ton CO2eq in 2022 t.o.v. 58 ton CO2eq in 2021). Er was in 2022 één dienstwagen minder.

Veel betere resultaten dan reductiescenario’s

Ondanks de lichte stijging van onze uitstoot in 2022 doen we het nog altijd veel beter dan de vooropgestelde reductie- en referentiescenario’s.

In onderstaande grafiek zijn twee business-as-usual referentiescenario’s uitgezet.

  • Het eerste vertrekt van de voetafdruk volgens de nulmeting in 2016 en extrapoleert die voetafdruk naar de volgende jaren op basis van het aantal VTE.
  • Het tweede referentiescenario gebruikt het aantal domeinnamen om te extrapoleren naar de volgende jaren.

Op basis van deze twee referentiescenario’s worden twee scenario’s bepaald die overeenkomen met de klimaatdoelstellingen van Parijs (een beperking van de mondiale CO2-concentratie tot 430 ppm). Ecolife werkte in ons klimaatplan op basis van simulaties een reductiescenario uit. Opvallend is dat de voetafdruk van 2022 onder de helft van het reductiescenario van het klimaatplan ligt.

Dat uitstekende resultaat is te danken aan het systematisch thuiswerken, dat we ook na de COVID 19-periode aanhouden. Maar uiteraard ook aan de grote inspanningen die we blijven leveren om onze klimaatvoetafdruk te reduceren en te compenseren. Dat laatste deden we in 2021 door de Soubré waterkrachtcentrale in Ivoorkust te ondersteunen. Die waterkrachtcentrale levert jaarlijks gemiddeld 1.170 GWh groene elektriciteit op.

De compensatieregeling werd door PAS 2060 goedgekeurd (Verified Carbon Standard en Clean Development Mechanism).

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.