Wat moet er op de website van je onderneming staan?

Aanwezig zijn op het internet is een belangrijke succesfactor voor een onderneming. Een degelijke website is onmisbaar en weerspiegelt in het beste geval de kwaliteit en de professionaliteit van je onderneming.

Ook juridisch moet alles kloppen. Bepaalde informatie en gegevens moeten wettelijk verplicht op de website van je onderneming staan. Door die zaken te vermelden vermijd je niet alleen een boete maar straal je naar je klanten ook transparantie en vertrouwen uit.  

Welke informatie moet zeker op je website?

De naam van je onderneming. Als je onderneming geen naam heeft, gebruik dan je eigen naam. 

De rechtsvorm. Je moet vermelden dat je een eenmanszaak hebt of een vennootschap en welke vennootschapsvorm je onderneming is. 

Het adres van de maatschappelijke zetel van je onderneming. Let op dat is niet per se de plek waar je bedrijf gevestigd is. Vaak is de maatschappelijke zetel het privéadres van de zaakvoerder.  

De contactgegevens. Verstrek contactgegevens waarmee bezoekers op een snelle en effectieve manier met je kunnen communiceren. Onder specifieke voorwaarden kan je ook kiezen voor een online contactformulier. 

Het ondernemingsnummer. Dit is een uniek nummer dat je onderneming kreeg, wanneer je die inschreef in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Het BTW-nummer. Is je activiteit onderworpen aan btw, vermeld dan het BTW-nummer. 

De toezichthoudende autoriteit. Als je een vergunning nodig hebt voor het uitvoeren van je handelsactiviteit, maak dan kenbaar wie de bevoegde toezichthoudende autoriteit is.  

Gereglementeerd beroep. Als je met je onderneming een gereglementeerd beroep uitoefent (bv. architect, advocaat, vroedvrouw…), vermeld dan de beroepsvereniging, de beroepstitel en verwijs naar de beroepsregels.  

Gedragscode. Als je onderneming een gedragscode ondertekend heeft, dan moet dit vermeld worden. Laat je bezoekers ook weten waar ze deze code kunnen raadplegen.  

RPR. Heb je een vennootschap of vzw, vermeld dan zeker het rechtspersonenregister (RPR), gevolgd door de rechtbank van het rechtsgebied waar je vennootschap of vzw een zetel heeft. 

Verplichte informatie in het kader van GDPR 

Dat is eigenlijk al heel wat informatie, maar in het kader van GDPR verplicht Europa ons om ook de volgende zaken op onze bedrijfswebsite te vermelden: 

  • Een privacyverklaring. Als je gegevens van klanten verwerkt, vermeld dan het privacybeleid van je onderneming. 
  • Een cookieverklaring. Gebruikt je website cookies, dan moet je de klant hiervan op de hoogte stellen. 

Bijkomende verplichtingen voor e-commerce 

Als je online goederen verkoopt, moet je wettelijk nog wat extra informatie toevoegen op de website of Facebook-pagina van je onderneming.  

  • Je moet verplicht de totale prijs van het product duidelijk vermelden.  
  • Je moet de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van je product vermelden.  
  • Duidelijke informatie over de betaalwijze en de levering mag zeker niet ontbreken. 

Waar vermeld ik deze verplichte gegevens op mijn website? 

Het belangrijkste is natuurlijk dat je klanten of de bezoekers van je website of webshop de informatie gemakkelijk terugvinden.

Je kan verplichte vermeldingen daarom gewoon onderaan je website in de footer plaatsen. Dan is de informatie op elke pagina zichtbaar.

Je moet natuurlijk heel wat gegevens opnemen, dus is het handig om de informatie die wel verplicht is, maar niet erg relevant voor je klanten of websitebezoekers, op te nemen in je disclaimer, je algemene voorwaarden of op een andere plaats op de site.