Nieuws

Elke dag Dag van de Toegankelijkheid

20 mei 2021

De digitale boot vaart aan een snel tempo. Om ervoor te zorgen dat niemand die boot mist, is er jaarlijks ‘Global Accessibility Awareness Day’ of de dag van de digitale toegankelijkheid’. Dit jaar is dat op 21 mei en die dag moet de wereld ervan bewustmaken dat digitale inclusie in onze samenleving helaas geen evidentie is. Veel mensen hebben geen toegang tot digitale middelen. En omdat DNS Belgium ernaar streeft het internet voor iedereen toegankelijk te maken, is proberen wij van elke dag de dag van de toegankelijkheid te maken.

Een toegankelijke website

Doelstellingen bepalen is één ding. Die doelstellingen met concrete acties nastreven is natuurlijk iets helemaal anders. Dat gebeurt stapvoets. Zo startten we een aantal jaren geleden met het meer toegankelijk maken van onze website voor mensen met een beperking. Voor die inspanningen werd onze website beloond met het AnySufer-label, waar we erg trots op zijn.

Begin dit jaar is dat label hernieuwd. We gingen aan de slag met een lijst van werkpunten, aangeleverd door AnySurfer. Met een kritisch oog namen we onze website opnieuw onder de loep: wat kan er nog beter? Op welke manier zorgen we ervoor dat iedereen – en dus ook mensen met een beperking – onze website eenvoudig kan raadplegen? Zien we niets over het hoofd?

Deze oefening leverde DNS Belgium opnieuw het AnySurfer-label op.

E-inclusie gaat verder dan het louter toegankelijk opbouwen van je website.

Heerlijk helder

Met heldere taal schenk je klare wijn. Ook hier leveren we continue inspanningen. E-inclusie gaat immers verder dan het louter toegankelijk opbouwen van je website. Ook de manier waarop je communiceert naar jouw doelgroep, is van groot belang.

Iedereen bij DNS Belgium met interesse in communicatie en taal kon een training van Wablieft volgen. Die training helpt ons om onze vaak complexe en technische materie op een duidelijke manier te verwoorden, in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. Dit voorjaar schuiven we opnieuw de voeten onder de lessenaar voor een opfrissingscursus en een cursus over gendergevoelig schrijven. Want inclusie betekent dat je toegankelijke taal gebruikt en je boodschap zo formuleert dat je niemand uitsluit, viseert of stereotypeert.

Sinds de eerste training hebben we ook een interne werkgroep met mensen uit verschillende teams, die erover waakt dat onze geautomatiseerde mails en standaardteksten in klare taal geschreven zijn.

Doe je mee?

We zijn ervan overtuigd dat onze initiatieven om heldere taal te gebruiken en onze website voor iedereen toegankelijk te maken bijdragen aan de digitale inclusie. Wij nodigen je dan ook graag uit om voldoende kritisch na te denken over je website, je organisatie, je communicatie en volop in te zetten op een inclusief beleid. Zo laten we deze Global Accessibility Awareness Day niet ongemerkt voorbij gaan.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.