Nieuws

Digitale inclusie dankzij Digital for Youth

07 juni 2024

Met Digital for Youth zet DNS Belgium zich in om de digitale inclusie bij jongeren te bevorderen. De laptops die we via Digital for Youth inzamelen, in nieuwstaat herstellen en verdelen onder jongerenorganisaties maken een groot verschil voor jongeren. Dat blijkt uit de impactstudie 2023.

DNS Belgium neemt heel wat initiatieven om digitale inclusie in ons land te bevorderen. Digital for Youth is daarvan het meest impactvolle. In 2019 richtten we samen met Close the Gap, de vzw Digital for Youth op met als doel de digitale uitsluiting bij kansarme jongeren te verkleinen.

Om dat doel te bereiken zamelt Digital for Youth afgeschreven laptops in bij bedrijven en laat die in nieuwstaat herstellen. Via projectoproepen kunnen jongerenorganisaties een dossier indienen bij de Koning Boudewijn Stichting (KBS). Op basis van het dossier beslist de KBS welke organisaties laptops ontvangen. 

De impactstudie toont dat Digital for Youth ook in 2022 een significante bijdrage leverde aan de digitale inclusie van kwetsbare jongeren in België.

Om na te gaan of de acties van Digital for Youth effectief zijn en we echt onze maatschappelijke doelstellingen bereiken, voeren we sinds vorig jaar een studie uit waarin we de impact van onze acties meten. In 2023 deden we samen met Eva Wuyts van de UCLL een onderzoek bij de 70 organisaties die in 2022 1.183 laptops en 39.235 euro financiële steun kregen.

Op basis van de manier waarop jongerenorganisaties de laptops inzetten, onderscheidt Eva in haar impactstudie drie wegen naar verandering: 

  • Jongerenorganisaties organiseren met de laptops digitale activiteiten zoals huiswerkbegeleiding en cursussen.
  • Ze stellen de laptops vrij ter beschikking van de jongeren, bijvoorbeeld in een computerlokaal.
  • Ze geven de laptops in bruikleen aan de jongeren, die ze dan thuis vrij kunnen gebruiken. De meeste organisaties doen dat voor een afgebakende periode van meestal 6 maanden.

Welke van deze drie wegen de organisaties ook inslaan, de gevolgen voor de jongeren én de organisaties zelf zijn ingrijpend. 

Digitale vaardigheden en (zelf)vertrouwen nemen toe

Van de 63 organisaties die meewerkten aan ons onderzoek gebruikt 68 procent de gedoneerde laptops voor digitale activiteiten onder begeleiding. Het gaat dan in de eerste plaats om huiswerk- of schoolbegeleiding en communicatie met de school (23%). In evenveel organisaties gebruiken ze de gedoneerde laptops om CV’s te schrijven, vacatures te zoeken of te solliciteren. 

Een deel (16%) geeft er workshops digitale basisvaardigheden mee en cursussen programmeren, robotica of websites bouwen. Vooral programmeren leek in 2022 aan een opmars bezig: 2.058 jongeren programmeerden samen meer dan 32.000 uren op 263 laptops.

Met die activiteiten helpen de organisaties jongeren noodzakelijke digitale vaardigheden te ontwikkelen. Dat de digitale kloof daardoor verkleint is logisch, maar eigenlijk kan je dat pas op langere termijn vaststellen. Toch zien de organisaties bij jongeren indicaties die wel degelijk in die richting wijzen. Ze stellen bij hun jongeren in de eerste plaats een verhoogde (digitale) autonomie en een toegenomen vertrouwen vast (24%).

 

Maatschappelijke integratie en eigenwaarde

Uit onze studie blijkt dat ontwikkelen van digitale vaardigheden belangrijke secundaire effecten heeft voor de jongeren. Omdat hun (digitale) vertrouwen toeneemt gaan ze zichzelf sneller helpen wanneer ze op de laptops werken. Dat bevordert hun eigenwaarde.

Dankzij de laptops hebben ze via social media en games ook meer contact met leeftijdsgenoten. De jongerenorganisaties stellen in 16 procent van de gevallen vast dat de sociale inclusie van de jongeren daardoor vergroot. 

Ook de maatschappelijke integratie neemt toe. Zeven procent van de respondenten stelt dat vast. Dankzij de laptops hebben jongeren toegang tot digitale informatie en kunnen ze volwaardig deelnemen aan de digitale samenleving. Door jongeren te begeleiden in de zoektocht naar werk, nemen ook hun kansen op de arbeidsmarkt gevoelig toe. 

Impact op het hele gezin 

31 organisaties stelden in 2022 378 laptops vrij ter beschikking van jongeren, meestal voor een periode van zes maanden. De organisaties die dat deden, stellen ook een positieve impact vast in de gezinnen. Het hele gezin heeft gemakkelijker toegang tot digitale informatie en online administratie wanneer er een laptop beschikbaar is. Dat draagt bij aan meer digitale inclusie binnen het hele gezin.

Impact op organisaties en milieu

De laptopdonaties hebben niet alleen een positieve impact op de jongeren en hun directe omgeving. Ook voor de jongerenorganisaties zelf verandert de komst van de laptops heel wat.

Een groot aantal organisaties gaf aan dat ze dankzij de laptopdonaties hun werking konden professionaliseren en hun ambities op het gebied van digitale inclusie hebben vergroot. Ze breidden hun aanbod voor de jongeren uit en bereikten zo een groter publiek. Doordat ze meer jongeren aanspreken, krijgen de organisaties nog beter zicht op de noden van de jongeren en de problematiek van digitale uitsluiting. 

Dat alles leidt tot een versterking van bestaande partnerschappen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Op die manier vergroot indirect ook de impact van wat Digital for Youth doet.

Tot slot hebben de laptopdonaties ook een financiële en ecologische impact: in 2022 konden de organisaties de aankoop van in totaal 205 laptops uitsparen. Dat is een aanzienlijke financiële besparing. Maar er werd ook minstens 65 ton CO2 minder uitgestoten door geen nieuwe laptops te kopen en afgeschreven laptops een nieuw leven te geven. 

De impactstudie toont dat Digital for Youth ook in 2022 een significante bijdrage leverde aan de digitale inclusie van kwetsbare jongeren in België. Door middel van educatieve programma's, school- en arbeidsmarktbegeleiding helpen we jongeren om belangrijke digitale vaardigheden te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de moderne samenleving. We blijven ons inzetten voor dit belangrijke doel en streven ernaar om nog meer jongeren te bereiken en te ondersteunen in hun digitale reis.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.