Nieuws

Verklein je ecologische voetafdruk als registry

23 februari 2021

Als geen ander weten we bij DNS Belgium dat registries een impact hebben op de duurzaamheid van de digitale samenleving. Door een voortrekkersrol te spelen op dat vlak kunnen we onze partners, klanten en stakeholders inspireren. Samen kunnen we de wereld veranderen: voor onszelf, maar nog belangrijker voor toekomstige generaties die ervan afhankelijk zijn dat we nu handelen.

Die boodschap bracht Arnaud Recko, onze duurzaamheidscoördinator, tijdens een webinar over duurzaamheid georganiseerd door CENTR voor haar leden. Hij kreeg er de kans uit te leggen hoe DNS Belgium haar duurzaamheidsstrategie nu al enkele jaren met veel succes implementeert. Samen met zijn EURID-collega Giovanni Seppia lichtte hij het project toe dat EURID, AFNIC, the Swedisch Internetfoundation en DNS Belgium binnen CENTR realiseerden. In samenwerking met Ecolife werkte deze werkgroep een model uit waarmee registries hun CO2 uitstoot kunnen berekenen volgens algemene maatstaven. Daarmee kunnen ze hun inspanningen met vergelijken. Het belangrijkste doel is echter om andere registries te inspireren en aan te zetten te beginnen nadenken over hun eigen duurzaamheid en CO2-uitstoot.

Zorg voor een duurzaamheidsstrategie

Een duurzaamheidsplan hebben is een belangrijke eerste stap om een duurzamer organisatie te worden. Bij DNS Belgium ontwikkelden we in 2016 onze duurzaamheidsstrategie. We definieerden doelstellingen en bepaalden de KPI’s en acties om onze doelen te behalen. Die implementeren we sinds in 2017 in onze organisatie.

Net zoals DNS Belgium hebben ook de Zweedse Internet Foundation, het Franse AFNIC, EURid, de beheerder van .eu, duurzaamheidsprogramma's. Een belangrijke conclusie uit de vergelijkende studie van deze programma’s is dat een klimaatplan of -beleid is een belangrijke eerste stap is. Maar er is meer nodig. Om de cruciale volgende stappen met succes te zetten moet je:

  • Aan de slag gaan met duurzaamheid binnen je organisatie en duurzame praktijken en initiatieven aanmoedigen;
  • kostenbesparende duurzaamheidmaatregelen treffen - het is mogelijk om tegelijkertijd geld te besparen en de planeet te redden;
  • doelstellingen delen binnen je organisatie, met je stakeholders en binnen je sector.

Reduceer je CO2-uitstoot…

Een van de doelstellingen die we ons in 2016 stelden was om CO2-neutraal te worden. Om dat te bereiken heb je een degelijk CO2-beleid nodig. Dat kan bijvoorbeeld beginnen bij een CO2-nulmeting waarin je je ecologische voetafdruk meet als benchmark voor de toekomst.

Om vervolgens je ecologische voetafdruk te verkleinen, kan je een hele reeks maatregelen en acties nemen. Je kan zoveel mogelijk digitaal vergaderingen, voor een groenestroomleverancier en voor groene hosting kiezen, lokaal inkopen,…

Bij DNS Belgium streven we daarnaast ook naar duurzame mobiliteit. Concreet betekent dat, dat we onze medewerkers en bezoeker aanmoedigen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en de fiets te komen. Medewerkers hebben ook de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een leasefiets. Het leverde ons het Cycle Friendly Employer Certificate op van de Fietsersbond.

… en compenseer wat je niet reduceert

Je kan je CO2-uitstoot reduceren, maar je kan een stap verder gaan en je huidige en historische CO2-uitstoot compenseren. Er zijn veel CO2-compensatieprojecten die de uitstoot van je organisatie compenseren door elders een gelijkwaardige CO2-besparing te financieren.

Bij DNS Belgium doen we dat door de Gold Standard VER-projecten (Verified Emission Reduction) van Carbon Footprint te sponsoren. Dat zijn projecten in ontwikkelingslanden die het klimaat ten goede komen. Dichter bij huis reduceren we onze CO2-uitstoot ook door de vzw Planteenbos.be te ondersteunen. Die vzw realiseert bebossingsprojecten in Vlaanderen.

Succesverhalen van sectorgenoten en concullega’s zijn altijd motiverend en inspirerend.

Deel succesverhalen met je sector

Succesverhalen van sectorgenoten en concullega’s zijn altijd motiverend en inspirerend. Om in onze eigens sector inspanningen en resultaten te kunnen vergelijken hebben de consultants van Ecolife registries geholpen hun duurzaamheidsstatistieken te vergelijken om tot een gedeeld model te komen voor metingen en prestatie-indicatoren.

Dat is geen evidente oefening, want registries werken in een specifieke, lokale context met verschillende wetten, economische aspecten enz. Ecolife raadt daarom het gebruik van twee koolstofvoetafdrukindicatoren aan. De eerste meet de hoeveelheid CO2-uitstoot (kg CO2eq) per domeinnaam. Deze indicator kan worden gebruikt voor het interne duurzaamheidsbeleid. De tweede indicator meet de totale hoeveelheid CO2-uitstoot van de organisatie en kan worden gebruikt voor CO2-compensatie.

Emissie vergelijken en compensatie berekenen

Door gebruik te maken van een gedeeld model waarin dezelfde emissiegegevens zijn opgenomen, kunnen registries de resultaten van hun duurzaamheidsinspanningen vergelijken.

Om compensaties te berekenen houdt het model van Ecolife rekening met alle emissies behalve Europese vluchten. Die vallen immers onder het Europese emissiehandelssysteem, zoals ook het energieverbruik van datacenters en emissies die worden gegenereerd door de koeling van datacenters. De kantoorruimte en parkeergarages worden wel opgenomen in berekening van de uitstoot die moet worden gecompenseerd, maar wordt niet meegerekend in de uitstoot per domeinnaam. Volgens Ecolife is dit een voorwaarde om je organisatie klimaatneutraal te mogen noemen.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.