Nieuws

Het MVO-verslag voor 2021 is nu beschikbaar

09 september 2022

Eén van de belangrijkste strategische doelstellingen van DNS Belgium is duurzaamheid. Wij hebben al vele jaren bewezen dat het niet alleen iets is wat wij zeggen, maar iets waar wij echt in geloven, en waar wij bijgevolg aan werken om het te bereiken.

Sinds 2016 werkt DNS Belgium bijvoorbeeld onvermoeibaar aan het verlagen van onze koolstofvoetafdruk. De hoeveelheid CO2 die wij niet kunnen voorkomen, vangen we op door projecten te steunen die het toch al zeer lage tonnage dat wij uitstoten, compenseren. Op die manier hebben wij herbebossingsprojecten in België en in het buitenland gesteund, zoals Planteenbos.be. Maar elk jaar vinden wij nieuwe manieren om onze uitstoot te verminderen. Zo hebben wij besloten om vanaf 2022 alleen nog maar elektrische auto's in ons bedrijfswagenpark toe te laten, waarmee wij één van de eerste Belgische bedrijven zijn die deze belangrijke stap zetten. Wij hopen alleen dat er nog veel meer zullen volgen.

Wij geloven ook echt in teruggeven aan de maatschappij. Dat doen we door te helpen onze maatschappij te digitaliseren. Te veel mensen zijn nog steeds uitgesloten van de digitale wereld door gebrek aan kennis, vaardigheden of gewoon om materiële redenen. Het is om die redenen dat wij de vzw Digital For Youth mede hebben opgericht en blijven steunen. Wij steunen hen met onze financiën, maar ook met onze knowhow. Met dit project hebben wij sinds 2019 meer dan 20 000 laptops uitgedeeld.

Maar dat is niet genoeg, wij willen nóg meer doen voor de duurzaamheid van ons bedrijf. Daarom werken wij eraan om onze hele toeleveringsketen duurzaam te maken. Onze ervaringen hebben ons doen inzien dat investeringen in duurzaamheid een relatief korte terugverdientijd hebben. Omdat dit zo belangrijk is, willen wij iedereen inspireren om zo duurzaam mogelijk te worden.

Met het MVO-verslag van 2021 hopen wij andere bedrijven te laten zien wat je kan realiseren met betrekkelijk eenvoudige en kosteneffectieve maatregelen, en ze te inspireren aan hun eigen reis naar een duurzamere toekomst te beginnen.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.