Misbruik van je domeinnaam

DNS  Belgium werkt samen met een aantal beveiligingsbedrijven en browserontwikkelaars om het .be-domein gezond en betrouwbaar te houden. Wanneer zij misbruik ontdekken bij een bepaalde .be-domeinnaam, versturen wij automatisch een melding naar de domeinnaamhouder en zijn registrar. Het is de taak van de domeinnaamhouder om de frauduleuze pagina’s te verwijderen. 

Vaak is de domeinnaamhouder zich van geen kwaad bewust omdat hij het slachtoffer is geworden van hacking. De domeinnaam wordt dan door derden gebruikt voor frauduleuze praktijken zoals  phishing ,  malware , enzovoort.  

Wanneer misbruik gemeld wordt, betekent dat in de meeste gevallen ook dat de website onbereikbaar is voor een heel aantal internetgebruikers, omdat de website geblokkeerd wordt in de meeste browsers of omdat hij ontoegankelijk gemaakt wordt via beveiligingprogramma's, plugins of blacklists.  

Wanneer je als domeinnaamhouder merkt dat je domeinnaam misbruikt wordt of je website niet op de normale manier toegankelijk is, heb je er het grootste belang bij zo snel mogelijk actie te ondernemen, zodat de bevoegde instanties de passende maatregelen kunnen treffen. 

Welke stappen kan je meteen ondernemen?  

Als je van ons een melding ontvangt over een misbruik van je domeinnaam, dan verwijder je zo snel mogelijk de frauduleuze pagina’s van je website.  

Als je je website niet zelf beheert, kan je hostingpartner of registrar je verder helpen. Als je niet weet wie je registrar is, kan je zijn contactgegevens hieronder opzoeken. 

Hoe bescherm je je website tegen hacking?  

Er zijn heel wat manieren om je website te beschermen tegen hacking: 

 • Als je gebruikmaakt van een CMS  om je website te beheren, zorg dan dat de software steeds up-to-date is. Beperk het aantal plug-ins en modules die je gebruikt, en zorg dat die ook up-to-date gehouden worden. 
 • Zorg dat de bestands- en folderpermissies juist staan. 
 • Doe aan goed accountbeheer. 
  • Kies voor sterke wachtwoorden voor het beheer van je website en verander de standaard admin gebruikersnaam. 
  • Gebruik de adminrol alleen voor mensen die ook daadwerkelijk alles moeten kunnen. 
  • Creëer voor gebruikers een beperktere rol die alleen content kan beheren. 
  • Laat gebruikers nooit accounts delen door samen in te loggen met dezelfde logingegevens. Creëer een eigen account per gebruiker. 
 • Maak op regelmatige tijdstippen een back-up van je website en verzeker je ervan dat je deze kan terugplaatsen. 
 • Doe een beveiligingsscan of laat die uitvoeren. 

De technische opzet van je website is ook bepalend voor de veiligheid ervan. Neem zeker contact op met je hostingpartner of registrar als je vragen hebt over het beveiligen van je website.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.