UDRP

Algemene informatie 

UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) is een alternatieve geschillenregeling voor betwistingen van domeinnamen in de zogenaamde gTLD ’s. Dit zijn extensies van generieke aard zoals .com, .org en .net. Deze regeling werd uitgewerkt door ICANN , de internationale beheerder van het  DNS,

De introductie van nieuwe gTLD’s (waartoe ook .vlaanderen en .brussels behoren) maakte de  UDRP-regeling ook op die nieuwe domeinnamen van toepassing. 

Bij wie kan je hiervoor terecht? 

ICANN beheert zelf geen geschillendossiers maar vertrouwde het beheer toe aan een aantal UDRP-providers. Net zoals  CEPANI  dit doet voor de .be-geschillenprocedure, volgen die UDRP-providers het hele geschillendossier op en handelen zij dit zowel administratief als juridisch af.  

De meest relevante UDRP-providers voor Belgische rechtzoekenden zijn:  

Het volledige overzicht van de aangestelde UDRP-providers vind je op de website van ICANN

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemmen houders van .vlaanderen- of .brussels-domeinnamen ermee in om deel te nemen aan tegen hen ingestelde UDRP-procedures en om de mogelijke gevolgen van de geschillenprocedure te aanvaarden.   

Iedereen kan de UDRP-procedure inleiden bij één van de aangestelde UDRP-providers. Een onafhankelijke juridisch expert in de materie (Panelist) of een college van 3 experten (Panel) beoordeelt het geschil. De expert of het college kunnen beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager. 

Een overzicht van de UDRP policy vind je hier: 

Wanneer kan een UDRP-provider helpen?  

Een UDRP-provider behandelt klachten tegen de .vlaanderen-/.brussels-domeinnaamhouder, op voorwaarde dat je de klacht indient in overeenstemming met de vormvoorwaarden én dat je de procedurekosten betaald hebt. 

Wat moet je kunnen aantonen om de overdracht van de  domeinnaam  te bekomen? Dit zijn de drie opeenvolgende voorwaarden: 

  • de domeinnaam is identiek aan, of stemt er zodanig mee overeen dat hij verwarring kan scheppen met, een merknaam waar de klager rechten op heeft
  • de domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of legitiem belang t.o.v. die domeinnaam
  • de domeinnaamhouder handelde met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen

Hoeveel kost de UDRP-procedure? 

De kosten van de procedure zijn ten laste van de klager die de procedure opstart. De kosten zijn afhankelijk van:  

  • het aantal domeinnamen waarover de klacht gaat 
  • de keuze voor één enkele expert of een college van experten 
  • de specifieke UDRP-provider die men wenst aan te stellen. 

Voor een geschillendossier over één domeinnaam dat wordt beslecht door één enkele expert zal de kost variëren tussen 1.300 en 1.500 USD.