Monitored update

Wanneer de bedrijfsnaam (bij bedrijfsgebonden domeinnamen) of de naam (voor private domeinnamen) wijzigt zonder dat er sprake is van een overdracht van de domeinnaam aan een andere houder, is het mogelijk een ‘monitored update’ bij je registrar aan te vragen. De registrar kan dan de gevraagde gegevens zelf aanpassen.

De update kan alleen doorgaan nadat DNS Belgium gecontroleerd heeft of die gerechtvaardigd is, eventueel aan de hand van een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, een kopie van de identiteitskaart…

De transactie is zeker interessant als meerdere domeinnamen aan dezelfde houder (dus aan hetzelfde contact) gekoppeld zijn. Dan kunnen alle domeinnamen in één moeite en met minimale kosten geüpdatet worden.

Hoe gebeurt een monitored update?

De registrar vraagt per mail een monitored update aan bij DNS Belgium en stuurt de nodige officiële documenten mee. DNS Belgium gaat na of een monitored update mogelijk is. Indien de monitored update mogelijk is op basis van de voorgelegde documenten, vinkt DNS Belgium de ‘contact handle’ in kwestie aan en kan de registrar de bedrijfsnaam of de naam aanpassen. Zodra de registrar de update uitgevoerd heeft, controleert DNS Belgium de aanpassing en als die update conform is aan wat werd gevraagd, keuren we de monitored update goed en passen de gegevens aan in onze databank.