Klachten over een registrar

DNS Belgium heeft niet het recht de afgesloten overeenkomst tussen de registrar en de domeinnaamhouder te controleren of te sanctioneren.  

Klachten tegenover registrars kunnen wij enkel onderzoeken als het over een schending van de registrarovereenkomst gaat. De overeenkomst dus tussen ons en de registrars. Als de klacht ontvankelijk en ook gegrond en ernstig is, zullen wij de betrokken registrar in gebreke stellen om zijn contractuele verplichtingen na te leven.  

DNS Belgium komt niet tussen in de volgende gevallen 

  • je hebt een geschil met je registrar over de facturatie van zijn diensten 
  • je hebt een geschil met je registrar over een of meerdere domeinnamen met een andere extensie dan .be, .vlaanderen of .brussels 
  • je vindt dat je niet genoeg ondersteuning krijgt van je registrar of dat deze geen goed uitgebouwde helpdesk heeft 
  • je hebt een geschil met je registrar over andere diensten dan de registratie of het louter beheer van de domeinnaam, bijvoorbeeld hosting van je website, creatie van een website, koppeling tussen domeinnaam en website, opzetten en koppeling van mailboxen enzovoort 
  • je hebt een conflict met je hostingpartner maar die is zelf geen registrar maar een tussenpersoon tussen jou en de eigenlijke registrar 

DNS Belgium komt wel tussen bij volgende problemen 

  • je registrar heeft tijdens de registratie niet jouw gegevens maar die van zichzelf opgegeven zodat je volgens onze databank niet de houder bent van je domeinnaam 
  • je registrar heeft zijn eigen e-mailadres opgegeven bij de registratie en niet het jouwe 
  • je registrar heeft een transactie uitgevoerd waardoor je domeinnaam plots aan iemand anders toebehoort 
  • je registrar heeft je de algemene voorwaarden van DNS Belgium niet voorgelegd ter aanvaarding 

Wat moet je doen? 

Bezorg ons je klacht via ons contactformulier

Je klacht wordt onderzocht door onze juridische dienst en we houden je op de hoogte van het gevolg dat we eraan kunnen geven.