Wanneer kan een transfercode niet opgevraagd worden?

Er zijn verschillende situaties waarin je geen transfercode kan opvragen voor een domeinnaam:

  • De domeinnaam staat on hold. Dat betekent dat er een juridische procedure loopt over die domeinnaam. 
  • De domeinnaam is vergrendeld door de huidige registrar op vraag van de domeinnaamhouder, die zo bespaard wil blijven van ondoordachte of malafide verzoeken om zijn domeinnaam over te dragen.

Domain Guard

Als je er absoluut zeker van wilt zijn dat er geen wijzigingen plaatsvinden zonder je expliciete akkoord, kan je je domeinnaam degelijk beveiligen via  Domain Guard. Dat zorgt ervoor dat je registrar de gegevens verbonden aan je domeinnaam niet kan aanpassen. Je domeinnaam kan dus ook niet verwijderd of getransfereerd worden.  

Bij elke vraag om iets te wijzigen aan je domeinnaam of de gegevens die eraan verbonden zijn, neemt DNS Belgium dan eerst contact op met een gemachtigde om toestemming te vragen.  Domain Guard kan je aanvragen via je registrar. DNS Belgium volgt dat dan verder op.