Internetmisbruik melden

Na een confrontatie met internetmisbruik is het aan te raden om je, afhankelijk van de aard van de klacht, tot de FOD Economie of  je lokaal politiekantoor te wenden: 

  • Met een klacht gerelateerd aan online handelspraktijken kan je terecht bij de FOD Economie. Dat kan wanneer je bijvoorbeeld denkt dat je consumentenrechten geschonden worden bij aan- of verkopen op het internet. Ook in het geval van spam en fraude bij merken of producten dien je best een klacht in bij deze overheidsdienst via het meldpunt.
  • Andere online misdrijven die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden (bv. ICT-criminaliteit zoals phishing , hacking en identiteitsdiefstal) geef je aan bij je lokale politie. Zij nemen de zaak verder op en indien er een onderzoek komt, voert de RCCU  of de FCCU  dit uit. 

DNS  Belgium heeft geen enkele bevoegdheid om kennis te nemen van klachten over de levering van ICT-diensten (zoals  hosting , internettoegang, ontwikkeling van websites enzovoort), facturatie van deze diensten, problemen inzake spam, phishing, hacking, illegale handelspraktijken en fraude of poging tot oplichting via websites. 

Hoe kunnen wij je helpen met (veiligheids)problemen omtrent .be-domeinnamen? 

Je wil de identiteit kennen van een domeinnaamhouder die geen privépersoon is

Je kan hieronder de contactgegevens van de houder van een .be-domeinnaam opzoeken. 
 
 

Je wil de identiteit kennen van domeinnaamhouder die wel een privépersoon is  

Ter bescherming van de privacy tonen we de gegevens van particuliere .be-houders niet via onze website. Je kan wel een aanvraag indienen om de contactgegevens toegestuurd te krijgen. De juridische dienst van DNS Belgium evalueert of we op je verzoek kunnen ingaan. Gebruik hiervoor onderstaand formulier:

Je wil de historiek van een bepaalde .be-domeinnaam kennen   

Deze gegevens zijn niet publiek beschikbaar maar wij hebben logs van alle actieve domeinnamen. Je kan deze gegevens dan opvragen als je hier een geldige motivatie voor hebt. Bijv. in kader van gerechtelijk onderzoek. Stuur je verzoek naar  legal@dnsbelgium.be

Je wil weten of iemand één of meerdere .be-domeinnamen bezit 

Deze gegevens zijn niet publiek beschikbaar maar wij hebben wel logs van bepaalde transacties per domeinnaam. Je kunt deze gegevens dan opvragen als je hier een geldige motivatie voor hebt. Bv. in kader van gerechtelijk onderzoek. Stuur je verzoek naar legal@dnsbelgium.be.

Je wil dat een .be-domeinnaam ingetrokken of geannuleerd wordt 

Door een domeinnaam in te trekken of te annuleren wordt de link met de onderliggende website verbroken en wordt de bereikbaarheid ervan quasi nihil. DNS Belgium is geen gerechtelijke instantie en kan dergelijke drastische ingrepen enkel uitvoeren op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten bv. met een vordering van het Parket.

Je wil de financiële gegevens van een .be-domeinnaamhouder nakijken bv. transacties via creditcard 

We kunnen je hier helaas niet verder bij helpen. DNS Belgium werkt via zogenaamde  registrars en nooit rechtstreeks met eindklanten en dus hebben we geen zicht op hun financiële gegevens. 

Je wil een IP-nummer van een bepaalde internetgebruiker (met een .be-adres) kennen

We kunnen je hier helaas niet verder bij helpen. Enkel registrars kunnen op onze systemen inloggen. We kunnen je wel doorverwijzen naar de registrar indien de  betrokkene houder is van een .be-domeinnaam.