Wablieft? Klare taal op je website

Een toegankelijke website is ook een website waarop klare taal gebruikt wordt. Met klare taal en heldere formuleringen, zorg je ervoor dat je boodschap correct overkomt. Op een scherm lezen mensen ook minder aandachtig en zijn ze sneller afgeleid. Ook daarom is het belangrijk dat je klare taal serveert.

Het kan bovendien belangrijk zijn dat een grotere groep van de bevolking jouw boodschappen begrijpt. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterde volwassenen of anderstaligen die pas Nederlands beginnen te leren.  

Wat is duidelijke taal?

Als zowel de layout, de structuur, de zinnen als de woorden van je tekst helder zijn, dan spreek je klare taal. Zo kunnen lezers gemakkelijk vinden wat ze nodig hebben, begrijpen ze je teksten en kunnen ze effectief iets met de gevonden informatie.

Met toegankelijke taal creëer je een win-winsituatie. Je bereikt een breder publiek en je bezoekers vinden makkelijk wat ze zoeken waardoor de kans op leads stijgt.

Tips voor klare taal

Wil je een toegankelijke website met heldere, leesbare teksten? Deze tips van Wablieft, het centrum voor duidelijke taal, helpen je op goede weg:

  1. Zorg ervoor dat je de kernboodschap en het doel van je tekst duidelijk bepaalt voordat je begint te schrijven.
  2. Bepaal je doelpubliek en vorm je een beeld van hun voorkennis en taalniveau.
  3. Zet de belangrijkste info eerst.
  4. Zorg voor één alinea per onderwerp en gebruik tussentitels. Schrap alle overbodige info. Schrijf korte zinnen.
  5. Schrijf actieve zinnen: vermijd voltooid deelwoorden en schrijf zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd.
  6. Gebruik korte, alledaagse woorden en vermijd vaktermen.
  7. Schrijf zo weinig mogelijk afkortingen.
  8. Gebruik niet teveel beeldspraak.

Bij DNS Belgium volgen we de richtlijnen van Wablieft zo goed mogelijk op. En met een opleiding door Wablieft dompelen we ook onze medewerkers onder in het ‘toegankelijkheidsdenken’.

Wat met vertalingen?

Onze website bestaat in het Nederlands, Frans en Engels. Voor Frans en Engels bestaat er voor zover wij weten geen alternatief voor Wablieft. Wij schrijven al onze teksten in het Nederlands en volgen daarbij strikt de richtlijnen van Wablieft. We zien er daarna op toe dat de Franse en Engelse vertalingen even helder zijn.

Nog een tip om je website toegankelijk te maken