Het WCAG-label voor toegankelijke websites

Elke organisatie en elke onderneming heeft baat bij een toegankelijke website. Je probeert je klanten immers zo goed mogelijk te bedienen en je website is alvast één plek waar je dat doet.

Waarom is een toegankelijke website belangrijk?

De belangrijkste reden om je website voor iedereen toegankelijk te maken is dat je niemand digitaal wil uitsluiten.

Op een toegankelijke site kan iedereen informatie vinden en lezen. Zo help je de digitale kloof te verkleinen.

Voor wie is een toegankelijke website belangrijk?

Op een commerciële site doen bovendien meer bezoekers een aankoop als ze niet met obstakels geconfronteerd worden. Maar een toegankelijke website is niet alleen belangrijk voor klanten of potentiële kopers. Er zijn heel wat andere mensen die je helpt met een toegankelijke website.

Denk bij het maken van een website bijvoorbeeld aan:

  • Personen die blind of slechtziend zijn.
  • Kleurenblinden, voor wie informatie onduidelijk kan zijn als deze alleen met kleur wordt aangegeven.
  • Doven en slechthorenden, voor wie ondertiteling essentieel is.
  • Dyslectici, anderstaligen die moeite hebben met ingewikkelde teksten.
  • Ouderen, waarbij het zicht, gehoor en mobiliteit achteruitgaan.
  • Mobiele surfers die tablets of smartphones gebruiken of omwille van een trage internetverbinding liever geen afbeeldingen laden.
  • Personen in luidruchtige omgevingen of plaatsen waar ze geen geluid kunnen gebruiken (zoals in de bibliotheek).

Waarom toegankelijkheid een must is voor DNS Belgium

We hebben heel wat inspanningen geleverd om een toegankelijke website te bouwen, omdat dat kadert binnen het duurzaamheidsbeleid van DNS Belgium.

Het is immers de missie van DNS Belgium om het internet in België veilig te houden en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, ook voor wie slecht ziet, slecht hoort of digitaal minder vaardig is. Dan moet je zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven.

Dankzij onze inspanningen om deze website toegankelijk te maken, hebben we het AnySurfer-label kregen.

De WCAG-richtlijnen geven je houvast

Wanneer je een nieuwe website bouwt, is het dus een goed idee om enkele richtlijnen te volgen en je site zo toegankelijk mogelijk te maken.

Een toegankelijke website voldoet aan de internationale standaard van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

In ons land staan de WCAG bekend als het AnySurfer-label. Wanneer je voor je website het AnySurfer-label wil behalen, kan je te rade gaan op www.anysurfer.be. Wij kunnen het alleen maar aanbevelen!

Toegankelijkheid is nooit echt ‘af’

Maar een website is niet af wanneer hij online gaat. Je moet hem ook onderhouden. Alle aanpassingen die je doet moeten aan dezelfde toegankelijkheidseisen voldoen.

Zorg ervoor dat het ‘toegankelijkheidsdenken’ een automatisme wordt bij al je medewerkers.  

Je moet die mensen dus ook opleiden. Je kan 

  • medewerkers die de website inhoudelijk updaten leren hoe hun ze aanpassingen toegankelijk maken voor surfers met een beperking.  
  • mensen die je website technisch onderhouden een technische cursus over webtoegankelijkheid laten volgen.  

Zo zorg je ervoor dat het ‘toegankelijkheidsdenken’ een automatisme wordt bij al je medewerkers.  

Voorzie een toegankelijkheidsverklaring

Wanneer je moeite doet om je website toegankelijk te maken, is het interessant om daarover te communiceren. Dat kan je doen met een toegankelijkheidsverklaring: een pagina op je website waarin je uitlegt hoe toegankelijk je website is, hoe je dat getest hebt, welke onderdelen van de website niet toegankelijk zijn en welke alternatieven je voorstelt, en waar mensen terecht kunnen als ze toch problemen ondervinden.

Raadpleeg de toegankelijkheidsverklaring van onze website.

Nog tips om je website toegankelijk te maken