Nieuws

Onze 14 acties voor het Charter Duurzaam Ondernemen

06 april 2022

Sinds 2016 heeft DNS Belgium een duurzaamheidsstrategie. Het leverde na vijf jaar een solide basis op, waarop we onze acties voor 2025 kunnen bouwen. Voor die acties werken we al sinds 2017 succesvol samen met VOKA Vlaams Brabant. Het leverde ons de voorbije drie jaar telkens het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) op.

VCDO laureaat 2022

En ook dit jaar heeft de onafhankelijke evaluatiecommissie van het VCDO die op 22 maart samenkwam, beslist ons ook dit jaar het Voka Charter Duurzaam Ondernemen toe te kennen. Daarmee komen we dit jaar ook in aanmerking om het certificaat van SDG Champion te behalen.

De commissie heeft ook ons actieplan voor 2022 zonder verdere opmerkingen aanvaard. Voor onze zesde deelname aan het VCDO-programma hebben we dit jaar maar liefst 14 acties ingediend. De acties focussen op onze kernactiviteiten en onze duurzaamheidsstrategie voor 2025.

Misbruik van domeinnamen tegengaan

Een heel belangrijke actie is dan ook de veiligheid van het Belgische internet te verhogen. Dat gaan we dit jaar onder andere doen door de identiteitsgegevens te controleren van wie een domeinnaam registreert nog voor de domeinnaam wordt toegekend. We bouwen daartoe een portaal waar domeinnaameigenaren zich kunnen registreren. Het idee is dat ze minder geneigd gaan zijn domeinnamen te misbruiken wanneer ze hun gegevens hebben gedeeld met ons. Know your customer of registrant verification werd in 2020 ontwikkeld, maar gaan we dit jaar op operationeel uitrollen.

Om de veiligheid van de .be-zone te verhogen zoeken we ook actief samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Het helpt ons nieuwe technologieën te leren kennen en nieuwe kennis te implementeren in onze bedrijfsvoering. De voorbije paar jaar begeleidden we een aantal doctorandi en masterstudenten in hun onderzoek en eindwerken, en dat willen we ook in de toekomst blijven doen.

Digitale inclusie

Onze MVO-coördinator is lid samen met vertegenwoordigers van onder andere Proximus en BNP Paribas lid van de stuurgroep voor de Digitale Inclusie Index. Dat is een tool aanbieden waarmee bedrijven de digitale inclusiviteit van hun diensten kunnen meten en verbeteren. We bouwen aan de index en hopen in 2022 op de release van een eerste MVP.  

Verder komt er in de lente komt er een grote mediacampagne rond digitale ongelijkheid. DNS Belgium steunt deze actie door erover te publiceren op haar website en de actie te steunen op haar socialemediakanalen.

Digitale inclusie houdt natuurlijk ook in dat de internetgebruiker van morgen vandaag toegang heeft tot het internet en er op een verantwoorde, veilige manier gebruik van maakt. Dat doen we in de eerste plaats door de werking van Digital For Youth te ondersteunen, zowel met mensen als met middelen. Via Digital For Youth bevorderen we digitale inclusie en digitale skills van onze jongeren.

Digitale skills

Dat laatste doen we ook door campagne te voeren om de online veiligheid en het verantwoord gebruik van het internet te stimuleren. We richten ons daarbij specifiek op ouderen en jongeren, omdat we vooral bij hen de kennis van online veiligheid willen vergroten.

Ouderen gaan we actief betrekken bij de realisatie van onze cybersecuritycampagne. We werken hiervoor samen met de CAS en de Vlaamse Ouderenraad. Jongeren proberen we bijvoorbeeld te bereiken via een filmpje met Technopolis, content op de jongerensite watwat.be… En omdat we de kennis van cybersecurity bij studenten willen vergroten, sponsoren we bijvoorbeeld ook de Cyber Security Challenge (https://www.dnsbelgium.be/nl/nieuws/cybersecurity-challenge) en hebben we een stand tijdens de finaledagen.

Eerlijk werk en diversiteit

DNS Belgium ontwikkelt een diversiteitsplan dat in de komende jaren de diversiteit in onze organisatie moet vergroten. We zien dat als een duurzame verrijking van onze organisatie. Met datzelfde doel vervangen we een medewerker die tijdelijk out is, door een consultant van Passwerk. Passwerk werkt met personen met een autismespectrumprofiel en een normale tot hoge begaafdheid. Hun specifieke kwaliteiten worden ingezet in diverse expertisedomeinen op de reguliere arbeidsmarkt en binnenkort dus ook bij ons.

Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium neemt deel aan een initiatief van VOKA en A seat at the table waarbij maandelijkse ontmoetingen tussen topmensen uit de bedrijfswereld of de politiek én jongeren georganiseerd worden. Op die manier willen we jongeren inspireren en aantonen dat ze ongeacht hun achtergrond best ambitieus mogen zijn en zelf hun kansen kunnen op een succesvolle loopbaan creëren.

Stakeholders betrekken

Volgens de ISO26.000-norm waaraan we willen voldoen moet een organisatie de belangen van haar stakeholders respecteren en er actief op in spelen. De registrars zijn een belangrijke stakeholdergroep voor DNS Belgium die we actief willen betrekken bij onze MVO-strategie. Daarom stellen we voor hen een involvement plan op waaraan we concrete doelstellingen koppelen. Natuurlijk geven we registrars in alle transparantie gepersonaliseerde rapporten en data.

Met het doel hen beter te betrekken bij onze activiteiten, nemen we nieuwe leden op in het registrarforum. Zo zal het forum dit jaar 16 leden tellen en minstens twee keer vergaderen. 

CO2 verder reduceren

DNS Belgium is al jaren CO2-neutraal en uiteraard blijven we dat ook in 2022. We berekenen jaarlijks onze CO2-uitstoot, we reduceren die waar we kunnen en via internationaal erkende offsetprojecten compenseren we wat we niet kunnen reduceren.

Om onze uitstoot verder te reduceren hebben we het plan opgevat om tegen 2025 ons volledige wagenpark te elektrificeren. Dit jaar vervangen we al acht wagens door BEV’s. Uiteraard stellen we onszelf doelen op het vlak van duurzaamheid, maar we communiceren ook in alle transparantie over onze strategie, acties, doelstellingen én resultaten op onze website, in kwartaalrapporten en MVO-jaarverslagen.

14 acties

Dit is maar een greep uit de veertien acties die we dit jaar hebben ingediend voor onze deelname aan het VCDO-programma. Het volledige overzicht vind je in de tabel hieronder. En uiteraard zullen we er te gepasten tijde over communiceren op onze website en onze sociale media.

Actie 1 Know Your Customer: we bouwen een portaal waar domeinnaameigenaren zich kunnen registreren. Hierdoor verhogen we de veiligheid van het Belgische internet. We nemen verschillende maatregelen om de impact voor hen die het digitaal wat moeilijker hebben te beperken. 
  SDG 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (Vrede)
Actie 2 We ondersteunen de werking van Digital For Youth, zowel met mensen als met middelen. We bouwen een systeem om de impact van onze acties te meten. Zo leren we van de feedback van ons werkingsveld om onze impact te vergroten. 
  SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs (Mens)
Actie 3 We voeren een campagne om de online veiligheid en het verantwoord gebruik van het internet te stimuleren. We willen de kennis van bepaalde doelgroepen vergroten. 
  SDG 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten  (Vrede)
Actie 4 We nemen maatregelen die digitale inclusie bevorderen.
  SDG 10 - Ongelijkheid verminderen (Welvaart)
Actie 5 Stakeholdermanagement: we betrekken onze registrars actief bij onze MVO-strategie
  SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei (Welvaart)
Actie 6 Internationale samenwerking
  SDG 17 - Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken (Partnerschappen)
Actie 7 CO2 berekening, afkoop CO2 uitstoot en nieuwe car policy
  13 - Klimaatactie (Planeet)
Actie 8 Transparante communicatie over duurzaamheidsdoelstellingen
  SDG 12 - Verantwoorde comsumptie en productie (Planeet)
Actie 9 We hercertificeren ons voor de ISO 27.001:2013 standaard en houden een informatiebeveiligingsaudit op bais van de verplichtingen in de Nis wet
  SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur (Welvaart)
Actie 10 R&D en onderzoeksprojecten op het vlak van cybersecurity en voorspellingsmodellen
  SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs (Mens)
Actie 11  We ondernemen acties om de diversiteit in onze organisatie te vergroten. Het vergroot de duurzame inzetbaarheid van onze werknemers. Inclusief ondernemen zien wij als een verrijking van onze organisatie. 
  SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei (Welvaart)
Actie 12  Vergroten van de weerbaarheid van onze IT-systemen en zo de uptime van de .be-domeinnaamzone vergroten. 
  SDG 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (Vrede)
Actie 13 HR-acties rond Learning & Development en mentale gezondheid
  SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei (Welvaart)
Actie 14 We treden naar buiten vanuit onze eigen expertise om zo DNS Belgium als kenniscentrum te bevestigen in de buitenwereld. 
  SDG 17 - Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken (Partnerschappen)

Met dit artikel en al onze acties ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.