Nieuws

Koploper in duurzaam ondernemen

23 juni 2021

Al sinds 2017 is DNS Belgium op een structurele manier bezig met maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. De samenwerking met VOKA Vlaams-Brabant blijkt daarbij inspirerend en leerrijk. VOKA en DNS Belgium kijken terug op de voorbije vier jaar en werpen een blik op de toekomst.

Bie Gielen is adviseur Duurzaam Ondernemen bij VOKA Vlaams-Brabant. In die hoedanigheid coördineert ze het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) binnen de provincie. ‘We begeleiden bedrijven in hun duurzaamheidstraject. Dat begint met een controle om te zien of ze in orde zijn met wettelijke basisvereisten. En we maken een scan van hoe ze bezig zijn en op welke vlakken ze nog kunnen groeien in het licht van de 17 SDG’s van de VN.’

SDG Champion

DNS Belgium doorliep zo’n scan al in 2016 en was daarmee een van de voorlopers in de regio. ‘DNS Belgium was een van de eerste negen deelnemers. Ze waren bij de eerste groep SDG Pioneers en zullen ook bij de eersten zijn om SDG Champion te worden’, aldus Gielen. SDG Pioneer bepaalt overigens geen absoluut niveau maar beloont eerder een inspanning. Wie gedurende drie jaar succesvol meedoet aan het VCDO en hierbij inspanningen heeft gedaan voor elke SDG, wordt SDG Pioneer.

‘Maar om SDG Champion te worden, moet er echt iets substantieels veranderen aan de werking van een organisatie. Ze moeten minstens een pilootproject of engagement rond transitie initiëren. Waardoor ze ziczelf uitdagen om een voorbeeldfunctie binnen de sector uit te oefenen en actief extra maatschappelijke meerwaarde te zoeken’, nuanceert Gielen. ‘SDG Champion worden is dan ook echt niet zo vanzelfsprekend. Het is een internationale erkenning die enkel is weggelegd voor de meer ambitieuze organisaties.’

'Om SDG Champion te worden moet er echt iets substantieels veranderen aan de werking van een organisatie.'

‘DNS Belgium is echt wel pionier en koploper, omdat duurzaam ondernemen in hun DNA verweven zit. Ze willen graag een ambassadeur zijn en een geëngageerde voortrekkersrol spelen. Dat doen ze bijvoorbeeld door de boodschap uit te dragen naar CENTR en hen te tonen hoe ze als registry beter kunnen doen. Dat gaat over hun ecologische voetafdruk, maar bijvoorbeeld ook door aan te zetten om alle landen mee aan boord te krijgen door meer digitaal te vergaderen, goede praktijken te delen, …’

Medewerkers zijn de stuwende kracht

In 2021 zal de focus meer liggen op het welzijn van de medewerkers van DNS Belgium. ‘We zien dat thuiswerken veel voordelen heeft, maar de nadelen worden ook zichtbaar. Nu hebben we bijvoorbeeld een werkgroep samengesteld met vrijwilligers uit alle afdelingen die nadenkt over hoe we het werk organiseren na corona’, zegt Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator bij DNS Belgium. ‘We geven hen het mandaat om tot een nieuwe thuiswerkpolicy te komen, omdat we heel erg geloven in de participatie van medewerkers en we beslissingen liefst laten nemen door de mensen op wie ze rechtstreeks invloed hebben.’

Dat is ook de reden waarom DNS Belgium medewerkers nauw betrekt om de duurzaamheidsstrategie te bepalen. ‘Medewerkers krijgen de kans de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn. Ze zijn ook de stuwende kracht achter ons maatschappelijk verantwoord ondernemen’, zegt Recko. 

Maximale impact realiseren

Loop je als voortrekker niet het risico dat er op een bepaald momenten niet veel meer te doen valt, omdat je alle acties met veel impact voltooid hebt? Zo’n vaart ziet Gielen het niet lopen. ‘Zolang de maatschappij evolueert, gaat DNS Belgium mee kunnen evolueren en kunnen ze initiatieven blijven nemen om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.’ Dat bevestigt ook Recko: ‘Toen we in 2019 Digital For Youth oprichtten hadden we natuurlijk nooit kunnen voorzien dat we het jaar erop zo’n gigantische actie zouden kunnen opzetten.’

‘Je moet natuurlijk klaar en bereid zijn om kansen te grijpen.'

‘Maar je moet natuurlijk ook klaar en bereid zijn om die kansen te grijpen. We hadden ook gewoon kunnen focussen op onze standaardwerking en een paar honderd laptops per jaar verdelen. De hulpvraag uit de samenleving was echter zo sterk, dat we die met beide handen gegrepen hebben. Door corona hadden we een grote impact, ook al zijn we een kleine organisatie.’

‘Het is bovendien heel inspirerend, omdat ze met die actie als dienstenbedrijf milieu konden koppelen aan circulaire economie en sociale doelstellingen. Die combinatie kan je gemakkelijker maken als productiebedrijf’, valt Gielen bij.

Volgens Recko wordt het ook gemakkelijker om nieuwe initiatieven te nemen, omdat je steeds rijper wordt in je denken over impact en acties. ‘Je denkt beter na over hoe je met beperkte middelen de grootste impact kunt maken binnen je core business’, zegt hij. ‘Het VCDO dwingt je je duurzaamheidsprincipes zo globaal mogelijk te maken. Maar je ziet ook waar je het meest impact hebt gemaakt en dan kan je daar eventueel op focussen.’

Klankbord en inspirator

Ondanks de rijke ervaring kan VOKA nog steeds een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van DNS Belgium als duurzame onderneming. ‘Wij laten hen vooruitplannen en challengen vervolgens hun plannen: zijn ze ambitieus en realistisch, zou je niet met deze of gene partner samenwerken…’ zegt Gielen. ‘Door connecties te leggen met andere bedrijven, door te kijken naar best practices van anderen kunnen we zinvol advies geven. We zijn tegelijk ook een klankbord dat ideeën aanbrengt en vraagt naar doelstellingen en impact, zodat ze nog efficiënter hun pijlen kunnen richten.’

‘De jarenlange interactie met VOKA heeft ons echt wel geholpen om beter na te denken over onze duurzaamheidstrategie. Dankzij hen zijn we meer matuur geworden in ons denken over duurzaamheid’, besluit Recko. ‘VOKA inspireert ons en daagt ons uit. We kijken ernaar uit samen met hen een ambassadeur te blijven voor het VCDO in onze regio en de doelstellingen voor het VCDO 2030 te realiseren.’

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.